Österlen

österlen

Österlen är en slätt- och skogsbygd i sydöstra Skåne som är berömd för sin vackra natur och kulturlandskap. Området karaktäriseras av landsbygd och byar snarare än stora städer. Största orten Simrishamn ligger ute vid kusten och har en befolkning på cirka 6 500 personer.

Österlen besöks året runt, men sommaren är högsäsong. Dessutom brukar påskens konstrunda locka många besökare.

Sevärdheter och event på och i anslutning till Österlen

osterlenHär nedanför hittar du en lista över sevärdheter och evenemang som antingen ligger på Österlen eller i så nära anslutning till Österlen att de har blivit populära utflyktsmål för turister som besöker Österlen.

Agusa

Agusa är en liten by i Andarums socken i östra Skåne, ungefär en mil väster om Brösarp. Här finns bland annat hembygdsmuseumet Agusastugan, en vinkelbyggd korsvirkesgård från 1800-talet. Huset började byggas redan år 1800 men de möbler, kläder, verktyg och andra föremål som finns bevarade här är från den senare delen av 1800-talet.

Agusa är slutpunkt Ås till ås-leden, en 14 mil lång vandringsled från Åstorp som i sin tur utgör en del av Skåneleden. I de omgivande skogarna finns gott om dovhjort, kronhjort, rådjur, älg och vildsvin.

Ale stenar

Ale stenar är en fornlämning av typen skeppssättning. Den består av 59 stycken kvartssandstenar som var och en väger cirka 5 ton. Skeppssättningen är ungefär 67 meter lång och 19 meter bred. Detta är Sveriges största bevarade skeppssättning. Ale stenar ligger intill byn Kåseberga i Valleberga socken i Ystads kommun. Skeppssättningen är uppförd på Kåsehuvud, 32 meter över havet. Från denna punkt har man utsikt över den branta kusten och det går att se hela vägen till Bornholm.

Borrby

Enligt skalden Theodor Tufvessons utgjorde hans egna hemby Borrby själva hjärtat av Österlen. Här kan man besöka Borrby backar, ett naturområde som gjorts lättillgängligt med hjälp av stigar och vandringsslingor. Tack vare naturliga och anlagda sjöar och våtmarker har Borrby backar ett myllrande djur- och växtliv. Sisselas källa är en brunnliknande källa som enligt legenden ska ha bildats när Sankta Sissela genomborrades av kung Borres svärd.

Glimmingehus

Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden. Den ligger i Vallby socken i Simrishamns kommun och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. I borgen finns museum, museibutik och restaurang & café. Under sommaren ordnas flera guidade visningar varje dag, och det brukar också arrangeras berättaraftnar då och då under högsäsongen med temat ”Bisarra berättelser och hiskeliga historier”.

Havängsdösen

HavängsdösenHavängsdösen är en stenkammargrav (megalitgrav) från yngre stenåldern. Den beräknas vara cirka 5 500 år gammal och uppfördes under trattbägarkulturens äldre fas. Gravkammaren har tre sidostenar med måtten 1,65 m x 0,5 m. Som tak ligger en större sten med måtten 2,7 m x 2 m. Kring graven ligger 16 stenblock som bilar en rektangel.

Havängsdösen ligger i Haväng, i den södra kanten av Ravlunda skjutfältet.

Horsahallens hällsristningsområde

Horsahallens hällristningsområde består huvudsakligen av tre olika hällristningsområden från bronsåldern: Jungfrukullen i norr, Yxornas häll vid havet och Stenkilsristningen i sydväst. Horsahallens hällristningsområde ligger både båda sidor om den kustväg som går från Simrishamn till Brantevik.

Järrestads hällristningsområde

Järrestads hällristningsområde har några av Skånes bäst bevarade hällristningar. De är inristade i en kalkhäll (kvartsithäll) som ligger cirka en kilometer norr om Järrestad, vid vägen mot Gladsax. Här finns över 1 200 bilder, inklusive 25 skepp och sex ryttare till häst. En av de mest kända bilderna föreställer en människofigur och kallas för Dansaren eftersom den ser ut att dansa. Nära hällen har man hittat tre låga gravhögar från yngre bronsåldern.

Kiviks marknad

kiviks marknadKiviks marknad arrangeras i mitten av juli varje år och brukar locka tusentals knallar och över 100 000 besökare. Detta gör Kiviks marknad till en av de största i landet. I samband med marknaden delar Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet ut Piratenpriset till en konstutövare som arbetar i författaren Fritiof Nilsson Piratens anda.

Kiviks marknad har mycket gamla rötter. Under medeltiden kom Hansans köpmän regelbundet till området för att köpa upp sill. Eftersom Hansans köpmän hade tillgång till stora mängder salt från de tyska saltgruvorna kunde de salta sillen och transportera den till avlägsna delar av Europa utan att den blev dålig.

Länge hölls Kiviks marknad inne i själva Kivik, men till slut blev det för trångt och man fick flytta marknaden till Vitemölla istället. Vitemölla är ett fiskeläger vid Vitemölleåns utlopp, några kilometer norr om Kivik. Numera är Kiviks marknad så stor att den varken får plats i Kivik eller Vitemölla, utan hålls i ett område som ligger mellan Kivik och Vitemölla.

Traditionen med att hålla Kiviks marknad i juli etablerades år 1866. Innan dess hade marknaden hållits i augusti.

Under större delen av 1900-talet var det inte bara möjligheten att köpa och sälja som lockade folk till Kiviks marknad, utan man ville även se de varietéföreställningar som hade blivit en viktig del av festligheterna i Kivik.

Kyhls badstrand

Kyhls badstrand är en av de mest populära stränderna i Österlensområdet. Den ligger i södra delen av Östra Hoby socken.

Museum Gösta Werner och havet

Museum Gösta Werner och havet är ett museum på Strandvägen 5 i Simrishamn som visar målningar av Gösta Werner. Gösta Werner (1909-1989) gick i mitten av 1950-talet i pension från sin karriär som sjökapten och ägnade sig därefter åt konstskapande på heltid. Han studerade för Isaac

Grünewald och André Lhote, och var medlem i spontanistgruppen Aktiv Färg. Gösta Werner är mest känd för sina figurativa modernistiska marinmålningar med integrerad text. Sedan slutet av 1950-talet hade han ett sommarhus i Örnahusen på Österlen.

Påskens konstrunda på Österlen

Många konstnärer bor på Österlen under hela eller delar av året, och varje påsk ordnar Östra Skånes Konstnärsgille en konstrunda där konstnärer ställer ut sina verk i sina hem. Konstrundan startar på långfredagen och pågår i tio dagar.

Konstrundan på Österlen har sitt ursprung i ett öppethus-evenemang som anordnades under pingstveckan år 1968. Då deltog cirka tio konstnärer – under konstrundan år 2014 hade antalet ökat till över hundra utställande konstnärer.

På sajten för Östra Skånes Konstnärsgille finns en karta som visar vilka konstnärer som kommer att delta i kommande konstrunda så att man enkelt kan hitta till dem.

Sandhammaren

Sandhammaren är det sydostligaste hörnet av Skåne. Området, som till största delen är naturreservat, ligger i Löderups socken i Ystads kommun. Sandhammaren består av stora sanddyner och utgör Sveriges största flygsandfält. Den breda sandstranden är populär bland turister.

Vattnen utanför Sandhammaren är farliga för sjöfarten på grund av kraftiga strömmar och skiftande sandrev. Innan fyrar etablerades i området och modern navigationsteknik infördes ombord gick fartyg ofta på grund här, och tusentals skepp ligger begravda i sanden. Skeppskyrkogården har sedan flera hundra år tillbaka rykte om sig att vara en av de största i norra Europa. Ännu vid mitten av 1800-talet strandade ungefär ett dussin fartyg utanför Sandhammaren varje år.

Stenshuvud

StenshuvudLinderödåsens branta avslutning i öster mot Hanöbukten kallas för Stenshuvud. Enligt legenden ska området har fått sitt namn efter jätten Sten (även känd som Stenhogubben) som bodde i en grotta på bergets branta norrsida.

Sedan är 1986 är Stenshuvud en nationalpark. Här finns ett naturum där man kan hitta information om nationalparkens flora, fauna, geologi och kulturhistoria. Där kan man också få tips på utflyktsmål i närheten.

På bergets topp finns rester av en fornborg som uppfördes under folkvandringstiden (cirka 400-talet).

Var ligger Österlen?

Begreppet Österlen är inte så gammalt som man kan tro, utan myntades i mitten av 1800-talet. Det äldsta belägget är från 1847 då prästen Nils Lovén nämner det i sin bok ”Folklifwet i Skytts härad i Skåne wid början af detta århundrade: barndomsminnen”. Det kom sedan att dröja ända till mellankrigstiden innan termen Österlen verkligen slog igenom. När författaren Theodor Tufvessons och Cimbrishamns-Bladets redaktör John Osterman fick i uppdrag att skapa en turistbroschyr för sitt lokalområdet valde de att lyfta fram begreppet Österlen och kalla sin broschyr ”Till Österlen vill jag fara”, en blinkning till det välkända skillingtrycket ”Till Österland vill jag fara”. Turistbroschyren ”Till Österlen vill jag fara” utgavs första gången år 1929.

Enligt Theodor Tufvessons definition utgjordes Österlen av Ingelstads och Järrestads härader, det vill säga området mellan Simrishamn, Sandhamnen, Hammars backar och Tomelilla. Hjärtat av Österlen var enligt Tufvessons hans egna hemby Borrby, som ligger mellan Ystad och Simrishamn.

Nu för tiden räknas inte bara Ingelstads och Järrestads härader in i Österlen, utan också skogsbygden Albo härad, inklusive Simrishamn och Tomelilla. Eftersom Österlen är ett så populärt område ser man ibland att fastighetsmäklare och turistbyråer låter begreppet omfatta en ännu större del av sydöstra Skåne.

Öster om leden?

Ett vanligt missförstånd är att Österlen skulle betyda ”öster om leden”, det vill säga öster om vägen från Ystad. Detta finns det inte några historiska belägg för. Förr i tiden var ordet österlen ett ord som användes för att ange riktning och betydde helt enkelt öster ut, från vilken punkt man nu valde som utgångspunkt.