Blekinge skärgård

blekinge skärgårdBlekinge skärgård består av öar, holmar och skär längst Blekinges kust. Längst österut hittar vi Karlskronas östra skärgård, med öar som Senoren, Tjurkö och Sturkö. Längre in mot fastlandet ligger Karlskronas västra skärgård, där några av de mest kända öarna är Aspö, Almö och Hasslö.

Utanför Ronneby ligger små öar som Karön, och utanför Karlshamn breder Hällaryds skärgård ut sig. Största ön i Hällaryds skärgård är Tärnö.

Söder ut från Karlshamn, öster om Listerlandet, ligger Hanö – Sveriges blåsigaste plats utanför fjällen.

Blekinge skärgård har både en bofast befolkning och en stor mängd fritidshus, och på vissa öar finns det vandrarhem och anordnade campingplatser för besökare. Bofasta åretruntboende är vanligast på de öar i Blekinge skärgård som har broförbindelse med fastlandet eller reguljär färjeförbindelse året runt.

Här nedanför har vi samlat information om några av de många små och stora öar som ligger i Blekinge skärgård.

Aspö

aspöAspö är en cirka åtta kvadratkilometer stor ö som ligger utanför Karlskrona. En vägfärja går mellan Karlskrona och Aspö, och överfarten tar vanligen 20 – 30 minuter.

Drottningskär är ett litet samhälle på Aspö som växte upp kring de fiskehytter som bönder boende på fastlandet använde under vårens och höstens fiskesäsong. Under en period hade Drottningskär gott om åretruntboende, men numera är andelen fritidshus så hög att Drottningskär inte längre räknas som en tätort.

På skäret Drottningskär (tidigare Dynan) vid Aspö ligger Drottningskärs kastell, som byggdes under 1680-talet. Nu för tiden är Drottningskärs kastell en museianläggning och här finns också en restaurang. Statens fastighetsverk har genomför flera restaurationer på senare år, vilket bland annat har inneburit att de träbroar som ursprungligen förband kastellets donjon med utanverken på land har återinförts.

Hanö

Hanö är en drygt två kvadratkilometer stor ö i Hanöbukten, cirka fyra kilometer sydöst om Listerlandets spets. Högsta punkten på Hanö är belägen ungefär 60 meter över havet.

Det finns inte någon väg till Hanö, däremot går reguljär båttrafik från Nogersund till Hanö. Överfärden brukar ta cirka 25 minuter.

Hanö är populär bland sommarturister och har både gästhamn, vandrarhem, restaurang och museum. Ett omtyckt utflyktsmål är den så kallade Bönsäcken, en strand vid öns norra udde som är fylld av vattenslipade stenar. Vågorna flyttar stenarna hit och dit under året vilket gör att udden kontinuerligt ändrar form. Andra exempel på sevärdheter på Hanö är Drakmärket, Baltiska issjön och Engelska kyrkogården.

Hanö den blåsigaste platsen i Sverige som inte ligger i fjällen. Vindrekordet för Hanö ligger på 43 m/s och uppmättes i en vindby den 3 december 1999.

Hasslö

Hasslö är en ö utanför Karlskrona som bland turister brukar kallas för ”Lilla Hawaii” eftersom den har långgrunda stränder och stort antal soltimmar under sommaren. Badviken Sandvik har både trampolin och volleybollplan. Från fastlandet kan man ta sig till Hasslö via den bro som går via Almö udde.

På Hasslö finns både vandrarhem och matbutiker, samt ett litet museum tillägnat den socialdemokratiske politikern, tidningsredaktören och författaren Fabian Månsson (1872 – 1934) som är begravd på Hasslö. I juli varje år äger den två dagar långa musikfestivalen Hasslöfestivalen rum på ön.

Karön

karönKarön är en av de största öarna i Ronneby skärgård. Under lång tid användes ön huvudsakligen för bete, men i slutet av 1800-talet byggdes flera påkostade sommarhus här och ett kafé med alkoholservering inrättades på den plats där vi idag kan hitta Restaurant Karö.

Karön har en långgrund sandstrand som är populär bland badgäster och i anslutning till denna har både omklädningshytter och badbrygga uppförts. Ett populärt utflyktsmål på Karön är Utsiktsberget där man kan se skärgården breda ut sig i syd och sydväst.

Karön har både gästhamn och semesterstugby. Under sommaren trafikerar träbåten Karöline sträckan Ekenäs – Karön.

Senoren

Ön Senoren är en populär semesterö, särskilt bland campare. Från fastlandet kan man ta sig till Senoren via en 560 meter lång högbro som går från halvön Möcklö i Ramdala socken. Senoren var befolkad redan under stenåldern och man har bland annat hittat en större flintyxa här. Flintyxan är dock inte kvar på Senoren utan har flyttats till Blekinge museum i Karlskrona.

Tjurkö

Ön Tjurkö ligger sydost om Karlskrona och har broförbindelse med Sturkö. Under sommaren går en båtlinje mellan Karlskrona och Tjurkö.

Två brakteater (amuletter / mynt) av guld tillverkade under järnåldern har hittats på Tjurkö. Båda två har runinskrifter som är skrivna på urnordiska med den gamla runskriften futhark.

Tjurkö blev en militär befästning i samband med att Karlskrona grundades på 1600-talet och flera militära anläggningar går fortfarande att se på ön. Ända fram till år 2002 fanns ett tungt fast batteri på Tjurkö.

På Tjurkö kan man vandra en cirka 1,5 km lång markerad kulturstig som går genom området vid Herrgårdsviken och passerar flera anläggningar och minnesmärken för stenhuggerinäringen på ön. Det var under 1800-talet som stenhuggeriet blomstrade på Tjurkö, eftersom det här fanns både granit och gnejs som var eftertraktat när gator runt om i Sverige och andra delar av Europa skulle stenläggas. Under sin glansperiod hade Tjurkö stenhuggeri cirka 2 000 anställda och spåren efter deras arbete är fortfarande tydliga på ön.

I slutet av 1800-talet transporterades fångar till Tjurkö som fick utföra straffarbete. De har byggt kyrkan på ön, och enligt en lokal berättelse ska en fånge vid namn Abel Andersson ha haft sig själv som förlaga när han målade dit en man i bojor bland Jesus följeslagare på altartavlan.

Tärnö

tärnöTärnö är inte bara den sydligaste ön i Hällryds skärgård, utan är med sina 115,7 hektar också den största. Det går färja både mellan Karlshamn och Tärnö och Matvik och Tärnö. Dessutom finns det en taxibåt på ön.

Om man vill bo på Tärnö finns det en del stugor för uthyrning, och öns gamla lärarbostad brukar också gå att hyra. Större sällskap kan hyra bygdegården. Förr i tiden rådde besöksförbud på Tärnö för utländska medborgare, men så är inte längre fallet.

Exempel på sevärdheter på Tärnö är Fiskgökaeken och järnåldersgravarna. De lokala legenderna berättar dessutom om Jättestegen på Drakaberget och Skatten i Drakagraven, och ön är också hemvist åt både Uddagubben och Survikspökena. Under arkeologiska utgrävningar på ön har man hittat stenåldersverktyg och en klippsilverskatt från vikingatiden.

Ytterön-Hästholmen

Ytterön – Hästholmen är ett naturreservat för kulturhistoriskt viktig skärgårdsmiljö. Tidigare var Ytterön en separat ö men den är numera ihopväxt med Östra Hästholmen. Reservatet omfattar 1 160 hektar men av dessa är det bara 377 som är på land.

Från fastlandet går en linfärja till Ytterön året runt. Om du kommer på E22:an, tag av mot Torhamn i Jämjö och följ sedan skyltningen Yttre Park för att nå fram till platsen som linfärjan avgår ifrån. Under sommaren går det även en båtlinje från Karlskrona.

Ytterön – Hästholmen har under flera hundra år formats av småskaligt jordbruk och här finns naturtyper som betade strandängar, enbuskhedar, uppodlade sprickdalar och slagna låglänta ängar som användes för att få vinterfoder till boskapen. Ekskogen på ön gjorde att man höll grisar här som växte sig feta på ekollon.

Man får tälta och ställa upp husvagn i naturreservatet, men inte i mer än två dygn i följd. Hundar måste hållas kopplade året runt.