Finnveden

Finnveden är ett glest befolkat område som sträcker sig från de västligaste delarna av Kronobergs län till den sydvästra delen av Jönköpings län, samt en bit in i sydöstra Halland. Riksväg 25 går igenom området.

Finnveden är en namn som använts ända sedan vikingatiden. Finnveden har traditionellt utgjorts av de tre häraderna Sunnerbo, Västbo och Östbo – det vill säga bosättningarna söder, väster respektive öster om sjön Bolmen.

Innan Skånelandskapen blev svenska år 1658 var Finnveden ett viktigt gränsland mot Danmark, och det var inte ovanligt med krigståg och plundringar. Idag är Finnveden något av en gömd pärla som kan rekommenderas för den som önskar uppleva lugn och ro i en oexploaterad naturmiljö. Här finns en lång rad olika naturreservat, och området är också rikt på bevarade fornlämningar.

Piksborg

piksborgPiksborg är en borgruin på en ö i sjön Bolmen i Annerstads socken. Borgen har fått sitt namn från riddaren Ebbe Pik som ägde Piksborg.

Borgen, som uppfördes under den andra halvan av 1300-talet, var byggd av trä och hade jordvallar. Den var viktig eftersom detta område vid den perioden var ett gränsland mot Danmark. Piksborg användes som centrum för den svenska kungens fogdar i Sunnerbo.

År 1434 nåddes Piksborg av en av Engelbrekts upprorshärar, under ledning av Herman Berman. Olof Ragnvaldsson, en fogde på borgen, försökte förhandla med Berman men under förhandlingen stacks borgen i brand och totalförstördes. Efter denna katastrof återuppbyggdes Piksborg aldrig utan övergavs.

År 1908 grävdes Piksborg ut under ledning av civilingenjör Algot Friberg och kapten Bror Kugelberg.

Forshedastenen

Forshedastenen är en runsten i Forsheda socken. Dess formella beteckning är Sm 52.

I översättning till modern svenska står det ungefär såhär på stenen: ”Rolf och Eskil reste denna sten efter Lifsten, sin fader, som blev död i Skåne vid Gårdstånga, och förde [honom] till Finnheden.”

För att hitta runstenen, lämna Forsheda samhälle i västlig riktning. Ungefär en kilometer efter viadukten över järnvägen finns en parkeringsplats. I parkeringsplatsen östra ände finns en vägvisare till runstenen. Runstenen ligger cirka 150 meter från parkeringsplatsen.

Replösastenen

ReplösastenenReplösastenen är en runsten i Replösa, Ljungby socken. Dess formella beteckning är Sm 35. Koordinaterna för platsen där stenen står är 56.84783°N 13.97469°Ö.

Replösastenen är av granit och ristningen gjordes på 1000-talet. Stenen är 185 centimeter hög och 90 centimeter bred. Runslingan och inskriften på stenens sydöstra sida består av runor som är 13-15 cm höga.

I översättning till modern svenska står det ungefär såhär på stenen: ”Götrad gjorde denna vård efter Åstrad sin fader, den ypperste av de fränder och tegnar som i Finnveden fordom levde.

Ordet teng förekommer på flera andra runstenar och exakt vad det betyder är oklart. De två huvudspåren är att det antingen betyder ”krigare, medlem av kungens hird” eller ”fri bonde, odalman”.

Övriga fornlämningar i Replösa

Replösa är ett område som är rikt på fornlämningar. Här finns förutom runstenen även en skeppssättning och två gravfält.

Skeppssättningen är belägen strax söder om Replösastenen och har genomgått viss restauration. Den är sjutton meter lång och sex meter bred, och består av sju resta stenar där de minst är cirka 80 cm höga och de största är ungefär 150 cm höga. Det finns äldre uppgifter om att skeppssättningen ursprungligen bestod av tolv stenar.

Det största gravfältet i Replösa har 55 gravhögar. De största är 1,5 meter höga och ungefär 12 meter i diameter. Gravfältet påminner om Kånna högar och de båda gravfälten har båda daterats till yngre järnåldern, det vill säga år 400 – 1 050 e Kr.

De mindre gravfältet i Replösa har 20 gravhögar, varav den största är 1,7 meter hög. Detta gravfält ligger cirka 400 meter söder om Replösastenen.

Anderstorps Stormosse

Anderstorps Stormosse är ett myrmarksområde som sedan år 2009 är ett naturreservat. Naturreservatet Anderstorps Stormosse omfattar 1 937 hektar och ligger i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun. Jönköpings länsstyrelse är ansvarigt för området.

Anderstorps Stormosse är fyllt av arter som trivs i den här typen av våtmark, inklusive många vadarfåglar som inte bara besöker reservatet utan också häckar här. Du kan till exempel se enkelbeckasin, storspov, småspov, lungpipare, gluttsnäppa och grönbena på stormossen. Tranorna brukar anlända i mars-april och stanna kvar till september-oktober.

Sjön Bolmen

bolmenSjön Bolmen är Smålands näst största sjö (bara Vättern är större) och delas av kommunerna Gislaved, Värnamo, Ljungby och Hylte. Sjön, som breder ut sig över drygt 170 kvadratkilometer, är 36 meter djup på den djupaste punkten. Bolmen ingår i ån Ladans huvudavrinningsområde och avvattnas av Bolmån. Under vikingatiden användes Bolmån och Lagan för att färdas från Bolmen till havet.

Bolmen och dess omgivningar inbjuder till friluftsliv och här finns även lämningar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern för den historieintresserade. För den som vill besöka Bolmen finns flera campingplatser runt sjön, medan Sunnaryd, Bolmstad, samhället Bolmen, Bolmsö och Odensjö alla har småbåtshamnar. Bad, segling och att paddla kanot är exempel på populära sysselsättningar under sommaren.

Att fiska i Bolmen

Många olika fiskarter lever i Bolmen, inklusive följande arter:

 • Abborre
 • Bergsimpa
 • Björkna
 • Braxen
 • Gärs
 • Gädda
 • Gös
 • Lake
 • Löja
 • Mört
 • Sik
 • Siklöja
 • Öring

För att få fiska i Bolmen måste man köpa fiskekort. Fiskekorten säljs hos lokala livsmedelsbutiker och campingplatser, och de går också att köpa online hos iFiske.se. (När man köper fiskekort online får man det via e-post och SMS.) Man kan köpa fiskekort för en dag, en vecka, en månad eller ett år. Det går också att köpa familjekort och företagskort.

Bolmsö och andra öar i Bolmen

Den största ön i Bolmen är Bolmsö, som med sina 42 kvadratkilometer också är Smålands största ö. Från östra sidan av Bolmsö finns en bro till Tannåker på fastlandet. På västra sidan av Bolmsö avgår vägverksfärjan M/S Bolmia från Bolmsö kyrkby till Sunnaryd på fastlandet.

Flera olika forntida gravfält finns på Bolmsö, med sammanlagt cirka 500 registrerade gravar – de flesta gravhögar. En av de största gravhögarna är Kungshögen som ligger på öns nordöstra sida. De lokala legenderna kopplar högen både till Konung Ring och till en trollkunnig bärsärk vid namn Hergrim som ska ha bott på Bolmsö. Arkeologiska undersökningar av gravfält på Bolmsö har bland annat lett till fynd av ett spjut, en guldring, två guldgubbar och 26 bronsknappar.

Bolmsön har sällskap av en lång rad andra öar i sjön. Enligt gammal folktro i området ska sjön Bolmen ha lika många öar som året har dagar. En annan bit lokal folktro gör gällande att Ebbe Skammelsson – en karaktär ur en medeltida svensk balad – ska ha gömt sig på ön Högaholm i Bolmen efter att ha mördat sin far, bror och fästmö.

Flora och fauna vid Bolmen

gaddaNaturen kring Bolmen är känd för sin variationsrikedom. Skogen omges huvudsakligen av barrskog och lövskog, men landskapet mellan Bolmen och Forsheda är huvudsakligen myr. Det finns också odlad mark i anslutning till Bolmen.

Svartebro, Norrnäsudd och Tira öar är alla exempel på naturreservat i Bolmenområdet. Svartebro ligger vid ån Murån, som mynnar i sydvästra Bolmen. Den nedre delen av Myrån kan stoltsera med förhållandevis orörd våtmark och en av de äldsta naturskogarna i Kronobergs län. Här finns tallar och grannar som är minst 200 år gamla och området är hem för häckande duvhökar.

Norrnäsudd är en udde i södra Bolmen, öster som det lilla samhället Byholma. På udden växer ädellövskog, huvudsakligen bok men även några enstaka riktigt gamla ekar. Förr i tiden låg torpet Norrnäs här, och man kan fortfarande se rester av det.

Tira öar är rullstensåsar som bilar 16 större och mindre öar i västra Bolmen. Av de 735 hektar som ingår i naturreservatet Tira öar är bara 34 hektar land. Många av öarna är populära bland båtburna badgäster. På öarna växer naturskog, som på en del öar har börjat anta urskogskaraktär. Exempel på fåglar som kan ses på Tira öar är fiskgjuse, lärkfalk, bivråk och duvhök.

Evenemang

 • Sista helgen i juli varje år äger Bolmendagen rum. De olika samhällena i området deltar med olika arrangemang och cirka 12 000 personer brukar besöka området under helgen.
 • Första fredagen i augusti varje år är det dags för Bolmenmarschen, en tre dagar lång vandring om totalt 125 kilometer. Vandringen startar i Ljungby och sedan vandrar man runt stora delar av sjön Bolmen, och besöker också ön Bolmsö. Under vandringen passerar man förbi flera platser av intresse, inklusive Piksborg.
 • Var fjärde år arrangeras Bolmsöndarna.