Kalmar

kalmar stad

Kalmar ligger vid den Småländska kusten och består av både öar och fastland. Kalmars mest centrala delar ligger på ön Kvarnholmen där vi bland annat hittar järnvägsstationen, Kalmar gästhamn, Länsmuseet, Sjöfartshögskolan och många restauranger, caféer och butiker. På Kvarnholmen finns torgen Stortorget, Lilla Torger, Larmtorget och Koppartorget.

kalmarDet var på 1600-talet som Kalmars centrum flyttades till Kvarnholmen från området intill Kalmar slott. I samband med detta byggdes en ringmur kring Kvarnholmen, och rester av denna mur står fortfarande kvar. Till skillnad från många andra svenska stadskärnor utsattes Kvarnholmen inte för särskilt många rivningar under 1960-talet och 1970-talet och en stor del av husen på Kvarnholmen är gamla kulturminnesmärkta byggnader.

Kommunikationer

Järnväg

Kalmars centralstation trafikeras av Öresundstågen, Kust till Kust-banan och Stångådalsbanan.

Flyg

Närmsta flygplats är Kalmar Öland Airport (IATA: KLR) som ligger cirka 4 kilometer väster om Kalmar centrum, intill E22:an. Härifrån går reguljära flyg till Stockholm-Arlanda, Stockholm-Bromma, Göteborg-Landvetter och Berlin-Tegel. Dessutom går det en del charterflyg från flygplatsen, huvudsakligen till soliga semesterdestinationer som Gran Canaria, Mallorca och Rhodos.

Väg

Kalmar ligger vid E22:an som går mellan Malmö och Norrköping. Kalmar är också startpunkten för Riksväg 25 mot Halmstad och Växjö.

Ölandsbron

Ölandsbron går mellan Kalmar och den öländska orten Färjestaden.

Kalmarsundsparken

Kalmarsundsparken är ett område söder om Kalmar slott där det bland annat ligger en park och en populär badstrand med brygga. Varje år brukar valborgsmässoafton firas här, och parken brukar även användas för andra evenemang under året, såsom konserter och hästhoppningstävlingar.

Kalmar läns museum

Kalmar läns museumKalmar läns museum ligger på Skeppsbrogatan nere i hamnområdet. Byggnaden användes förr i tiden av Kalmar ångkvarn. I länsmuseet finns bland annat en permanent utställning om illustratören Jenny Nyström, som föddes i Kalmar år 1854. Hon är mest känd för sina illustrationer av julkort som hjälpte till att popularisera jultomten i Sverige.

En annan permanentutställning i Kalmar läns museum är den om det svenska örlogsfartyget Kronan, även kallat Stora Kronan. Detta regalskepp byggdes år 1668-1672 och var på sin tid ett av världens största fartyg. Kronan han bara vara i tjänst i några få år innan hon förliste under slaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676. Innan dess hann hon dock delta i två slag mot danska och nederländska flottor. Kronan återfanns år 1980 av en grupp vrakentusiatser som inkluderade den kände vrakforskaren Anders Franzén (som på 1950-talet återfann regalskeppet Vasa). Sedan dess har över 30 000 föremål från Kronan tagits upp och konserverats, och många av dem går att se på Kalmar läns museum.

Kalmar sjöfartsmuseum

Kalmar sjöfartsmuseumKalmar sjöfartsmuseum ligger på Södra Långgatan på Kvarnholmen, inte långt från Kalmar läns museum. Det har cirka 5 000 nautiska föremål i sina samlingar, samt målningar och ett litet bibliotek.

Kalmar sjöfartsmuseum ägnar sig inte bara åt att visa upp sina befintliga samlingar utan samlar också kontinuerligt in nya föremål och ägnar sig åt dokumentation av sjöfarten för eftervärlden. Både privatpersoner, företag och organisationer donerar föremål till museet.

Exempel på områden som Kalmar sjöfartsmuseum ägnar sig åt är den lokala sjöfarten, sjöfolk från Kalmarbyggden, fartyg, rederier, hamnen, stuveriet och Kalmar varv.

Kalmar Konstmuseum

Kalmar Konstmuseum ligger sedan år 2008 i en ny museibyggnad i stadsparken i Kalmar. Under perioden 1942 – 2008 låg museet istället i stadens gamla lasarett.

Kalmar Konstmuseum inriktar sig på samtidskonst som speglar det regionala konstlivet, men visar också äldre verk ur Kalmar konstförenings digra samling.

Byggnaden som konstmuseet ligger i har fyra plan och är utformat som en ej helt regelbunden kub med svart träfasad. År 2008 belönades byggnaden med Kasper Salin-priset av fackförbundet Sveriges Arkitekter, samtidigt som läsarna i lokaltidningen Barometern korade byggnaden till Kalmars fulaste plats.

Kalmar domkyrka

Kalmar domkyrka ligger vid Stortorget på Kvarnholmen i centrala Kalmar. Arbetet med kyrkan inleddes år 1660 då Karl X Gustaf var kung och fortsatte sedan under Karl XI regeringstid. Helt färdig var kyrkan inte förrän år 1703 då Karl XII satt på tronen. Kyrkan togs dock i bruk redan år 1682. Eftersom den byggdes under tre Karl-kungar brukar den ibland kallas för Karls domkyrka.

Kalmar domkyrka ritades av slottsarkitekten Nicodemus Tessin den äldre, som förmodligen lät sig inspireras av kyrkorna Il Gesù, Sant’Agnese in Agone och Santa Susanna i Rom. Kalmar domkyrka är en av de bäst bevarade barockkyrkorna i Sverige, men har renoverats och byggts till en hel del under seklens gång.

Exempel på sevärdheter i Kalmar domkyrka

 • Altaruppställningen ritades av Nicodemus Tessin den yngre och har en altartavla som med stor sannolikhet målades av David von Krafft.
 • Predikstolen går i barockstil och tros vara ett krigsbyte. Den bärs upp av en snidad bild av Kalmars skyddshelgon den helige Kristoffer.
 • Inne i kyrkan finns cirka åtta stycken gravhällar från 1600-talet och 1700-talet.

Kalmar slott

Kalmar slott ligger vid Slottsfjärden, där det medeltida Kalmar hade sin hamn. (På 1600-talet flyttades staden Kalmar från området kring Kalmar slott till Kvarholmen som var lättare att skydda mot angrepp.)

Kalmar slott är öppet för allmänheten klockan 10:00 – 16:00 varje lördag och söndag. Båda dagarna startar en guidad visning klockan 13:00. Det finns ett slottscafé som är öppet när slottet är öppet, och som också serverar lunch onsdag – söndag klockan 11:00-15:00.

Slottets tidiga historia

Kalmar slottByggandet av det som skulle komma att bli Kalmar slott inleddes under slutet av 1100-talet. När Knut Eriksson var kung uppfördes en kastal här (ett runt befästningstorn), och när Magnus Ladulås var kung kompletterades kastalen med en försvarsborg som låg runt kastalen och gjorde kastalen till slottets kärntorn. Under första halvan av 1300-talet genomförde kung Magnus Eriksson en stor ombyggnad och tillbyggnad av slottet, som inkluderade uppförandet av flyglar. Dessutom fick slottet en ringmur med småtorn och portvärn.

År 1397 stod Kalmar slott i centrum när Kalmarunionen bildades av den mäktiga drottning Margareta Valdemarsdotter, ett avgörande steg i Nordens historia.

År 1523 erövrade Arvid Gustafsson Västgöta Kalmar slott, med stöd av lybska knektar. Detta var en del av Gustav Vasas uppror mot den danske kungen Kristian II. Två år senare gav Gustav Vasa, som nu var kung av Sverige, Kalmar slott i förläning till Arvid Gustafsson Västgöta.

År 1535 moderniserades Kalmar slott under ledning av Henrik von Cöllen, som bland annat gav slottet nya flyglar och fyra runda hörntorn. Arbetet med den stora trappan påbörjades 20 år senare, under ledning av Jacob Richter.

När Erik XIV (som var hertig av Kalmar och Kronobergs län) hade Kalmar slott som residens under några år i mitten av 1500-talet inleddes nya byggnadsarbeten och de fortsatte även efter att hertigen lämnat slottet. Under den här perioden tillkom en mycket påkostad inredning.

Johan III anlitade arkitekterna Johan Baptista Pahr och Dominicus Pahr för att förbättra slottet ytterligare. Det gamla kärntornet revs för att ge plats åt nya längor, tre av slottets torn gjordes om till flyglar och kvarvarande torn fick huvar i renässansstil.

Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet började Kalmar slott likna det slott vi ser idag, både invändigt och utvändigt. Portaler infördes, den inre borggården fick en brunnsbyggnad och salarna pryddes med överdådig inredning. Fyra rundtorn i halvöns hörn färdigställdes och antalet kanoner ökades till 287 stycken.

Slottet idag

Nu för tiden används slottet för olika kulturella evenemang, såsom konserter, utställningar och barnteater. Som nämns ovan kan man också få en guidad tur av slottet. På loven brukar det finnas särskilda guidade turer för barn, såsom prinsessans guidade tur, prinsens guidade tur och gycklarens guidade tur.

Fasta utställningar på Kalmar slott:

 • 800 år av krig, makt och ära
 • Agdakammaren
 • Tidsmaskinen (Erik av Pommern kröns till kung av Kalmarunionen)
 • Johan III:s påskmåltid
 • Kvinnofängelset

De fasta utställningarna kompletteras med tillfälliga utställningar, som inte nödvändigtvis måste ha någon koppling till Kalmar slott. Det har till exempel gått att se utställningar som Åren med Björn Borg och Bärnstensutställningen på Kalmar slott.

Enskilda bevarade sevärdheter på Kalmar slott

 • Kung Eriks gemak, ett sovrum i renässansstil med rik intarsia- och stuckdekor samt fris med jaktmotiv.
 • En gigantisk öppen spis i renässansstil
 • Brunnen på borggården (från år 1578, i renässansstil )