Nyköpings skärgård

Nyköpings skärgård

Nyköpings skärgård avgränsas av Trosa skärgård i norr och Oxelösunds skärgård i söder. Exempel på större öar i Nyköpings skärgård är Sävö, Risö, Långö, Griskär, Krampö, Björkskör, Enskär, Hartsö och Ringsö. Nyköpings skärgård är glest befolkad och många öar är helt obebyggda.

Flera naturreservat ligger i Nyköpings skärgård, och här finns också fågelskyddsområden. (Södermanlands tre sälskyddsområden ligger däremot alla i Oxelösunds skärgård.) Ett av de mest välkända och välbesökta naturreservaten i Nyköpings skärgård är Stendörren som omfattar både fastland och flera öar.

Om man vill kunna komma riktigt nära fåglar och sälar är kajak ett bra transportmedel. Då har man också möjlighet att ta sig in i de områden där motorbåtstrafik är förbjuden.

Stendörrens naturreservat

Stendörrens naturreservatStendörrens naturreservat består av två delar: fastlandet och öarna. Till fastlandsdelen kan man ta sig med bil. Därifrån kan man sedan promenera över hängbroar för att ta sig ut till flera av öarna. De yttersta delarna av Stendörrens naturreservat, de delar som ligger kring Griskär, har dock ingen broförbindelse utan man måste ha båt för att ta sig dit såvida inte isen har lagt sig.

Stendörrens naturreservat består av 738 hektar vatten och 185 hektar land. Här finns bland annat badklippor, utkikstorn och flera markerade vandringsleder. Naturreservatet är en populär destination i Nyköpings skärgård året runt och besöker av uppemot 200 000 personer årligen. Här finns toaletter och soptunnor, och man kan hämta vatten vid Naturrum.

Om du vill göra upp eld finns anordnade eldstäder du kan använda dig av. Det är inte tillåtet att elda utanför dessa särskilt i ordningsställda och markerade eldstäder.

Hundar måste hållas kopplade i naturreservatet året runt.

Naturrum

Stendörrens naturreservat har ett Naturrum där man kan lära sig om Östersjön och skärgårdens natur och kulturhistoria. Där finns inte bara utställningar utan naturrum ordnar även guidningar och andra aktiviteter.

Öppettider:

Dagligen kl 10:00 – 18:00 i juni, juli och augusti

Vardagar klockan 12:00 – 16:00 och helger klockan 10:00 – 18:00 i maj och september

Telefon: 0155-26 31 80

Boende

  • Det finns två stugor med enkel standard som går att hyra. Kontakta Naturrum eller Länsstyrelsen i Södermanland för mer information.
  • Det är tillåtet att ankra sin båt i reservatet, men inte mer än två dygn i följd.
  • I vissa delar av reservatet får man tälta, men aldrig mer än två dygn i följd.I Nyköpings skärgård är det inte tillåtet att tälta över huvud taget inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat.
  • Det är inte tillåtet att färdas med, parkera eller ställa upp husvagn i Stendörrens naturreservat.

Vägbeskrivning till Stendörrens naturreservat

Från E4:an, tag av vid Vagnhärad eller Tystberga. Kör väg 219 i riktning mot Stendörren/Studsvik. Följ skyltarna mot Stendörren.

Hartsö naturreservat

HartsöHartsö är ett naturreservat som inte bara omfattar Hartsö utan även Enskär och 500 mindre holmar och skär i området. Reservatet består av cirka 5 000 hektar vatten och 630 hektar land. Det finns inga broar hit, utan naturreservat besöks vanligen med båt. På vintern kan man färdas över isen om den blir tillräckligt tjock.

Öarna, kobbarna och skären i Hartsö naturreservat är till största delen långlänta, men Hargberget i nordost har sin högsta punkt 40 meter över havet vilket gör det till en av de högsta bergen i hela Nyköpings skärgård.

På Hartsö-Ensker ligger en fågelstation som ringmärker och räknar fåglar. Exempel på fåglar som har rapporterats från området är tornfalk, stenfalk, bredstjärtad labb, prutgås, tobisgrissla, svärta, storlom, alfågel och sjöorre. Hartsö har också tordmulekolonier och flera par av kustlabb, och både rödbena och tofsvipa häckar på strandängarna.

Natur och kulturlandskap

Man kan utforska många olika naturtyper i Hartsö naturreservat. En stor del av Harstö är bevuxen med blandskog, men vissa delar av ön har istället hällmarkstallskog, kärrskog eller sumpskog. På delar av ön som har näringsrik jord växer örter som nordbräken, lundelm och sårläka. Sårläka är en flockblommig växt som fått sitt namn av att den i folkmedicinen använts för att behandla sår. Sårläkans blad är gröna hela vintern.

Delar av Hartsö är odlingsmark och här finns också strandängar, särskilt norr och öster om fårudden. Det restaurationsarbete som genomförts på senare år har sett till att tidigare igenvuxna strandängar åter igen har öppnats upp. Man har också återupptagit hamlandet av träd. Hartsö gård ligger i den nordöstra delen av ön, intill bergig mark som traditionellt använts för bete åt djuren.

Om det är klippstränder med magnifika lodräta klippor du är ute efter föreslår vi en utflykt till det område där Hargberget möter Djupsundet i väst. Vill du hellre vandra omkring i en urskogsliknande skog där avverkning inte skett på länge rekommenderar vi Harstö Lund i söder. Torrträd och vindfällen tas inte bort från denna skog utan få ligga kvar och bli boplats åt olika växter, svampar och djur.

Både Hartsö och Enskär bär tydliga rester av de människor som bott och brukat jorden här. Gamla husgrunder från sedan länge övergivna hus kan skymtas, liksom stenröjda ytor och odlingsrösen. Det har också skett en hel del dikning på öarna. Nu för tiden är det bara två familjer som bor på Hartsö året runt.

Svärdsklova gästhamn

Svärdsklova gästhamn ligger cirka 20 km öster om Nyköping och har 25 båtplatser med el och vatten. I en närliggande byggnad, som är öppen dygnet runt, finns duschar och toaletter.

Nära gästhamnen finns en skärgårdscamping, ett vandrarhem med havsutsikt och stugor som går att hyra (2-5 bäddar). Här finns även skärgårdsrestaurang (lunch och middag) och ett stenugnsbageri med café.

Man måste inte ha båt för att ta sig till Svärdsklova eftersom det ligger på fastlandet, precis nere vid vattnet.