Tåkern

takern

Tåkern är en fågelsjö omgiven av strandängar. Den är en av norra Europas viktigaste häcknings- och rastplatser för många fågelarter. Över 275 olika fågelarter har observerats vid Tåkern. Av dessa är det ungefär hundra som har Tåkern som häckningsplats, bland annat Skäggmes, Brun kärrhök, Rördrom och Svarttärna. Ett av Nordeuropas största vassområden ligger här, liksom cirka 450 hektar strandängar.

Kring Tåkern finns fyra besöksområden där man på olika sätt underlättat för besökare, till exempel genom att lägga gångplankor i vassen. Varje besöksområde har ett fågeltorn.

Besöksförbud

För att inte störa de häckande fåglarna är det besöksförbud i naturreservatet Tåkern 1 april – 30 juni varje år.

Det finns dock viktiga undantag från detta förbud – man får besöka naturreservat under förbudstiden så länge man håller sig till de särskilt markerade vägarna, besöksområdena och vandringslederna. Detta har gjort Tåkerns naturreservat till en populär destination året rum. Att man håller sig på på de tillåtna vägarna, vandringslederna och besöksområdena innebär inte att man inte kan se några fåglar utan undantagen är utvalda med omsorg för att ge fågelintresserade möjlighet att studera faunan samtidigt som de häckande fåglarna störs så lite som möjligt.

De fyra besöksområdena är:

  • Besöksområdet Glänås (här ligger Naturum Tåkern)
  • Besöksområdet Hov
  • Besöksområdet Svälinge
  • Besöksområdet Väversunda

Fakta om Tåkern

  • tåkern svanarTåkern och de närmsta omgivningarna är naturreservat. Det är också ett Natura 2000-område och skyddas av habitat- och fågeldirektivet.
  • Tåkern ligger i Östergötland, i kommunerna Mjölby, Vadstena och Ödeshög.
  • Tåkern ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Sjön avvattnas av Mjölnaån och Vättern.
  • Tåkern är cirka 44 kvadratkilometer stor. Den är ungefär 10 km lång och cirka 5 km bred.
  • Tåkern är som mest 1,9 meter djup.

Tåkerns tidiga historia som fågelsjö

Under åren 1842 – 1844 sänktes sjön Tåkern med 1,7 meter för att skapa mer betesmark och slåtterängar. På grund av sänkningen blev vad som återstod av Tåkern en mycket grund sjö (cirka 80 cm djup) vilket gjorde Tåkern till en populär fågelsjö. Vassarna började också breda ut sig kring sjön vilket uppskattades av många fågelarter. Samtidigt fanns betande boskap kring Tåkern som såg till att hålla strandängarna öppna, och slåtterbruk bidrog också till det öppna landskapet.

Redan under det tidiga 1900-talet drog Tåkern uppmärksamhet till sig tack vare sitt rika fågelliv, och år 1913 publicerades boken ”Tåkern – en bok om fåglarnas sjö” av zoologen Bengt Berg.

På 1960-talet genomfördes en vattenreglering för att förhindra att det blev allt för stora skillnader mellan högvatten och lågvatten.

År 1974 upptogs hela Tåkern och dess strandområden (totalt 5 650 hektar) på Ramsar-listan, vilket innebar att området skyddades enligt Ramsarkonventionen. Ramsarkonventionen är en internationell konvention för skydd av värdefulla våtmarker.

År 1975 blev Tåkern ett naturreservat.

Strandängarna kring Tåkern

täkern sjöPå strandängarna kring Tåkern växer många olika arter som trivs i denna typ av miljö, bland annat orkidéer som ängsnycklar, honungsblomster och flugblomster. Flugblomster (Ophrys insectifera) har blommor som både ser ut och luktar som grävstekelhonor. Grävstekelhannar av släktena Gorytes och Argogorytes lockas dit och pollinerar blomman när de försöker para sig med den. Grävstekelhannar dyker upp tidigare på året än grävstekelhonor, och flugblomstren blommar då så att de slipper få konkurrensen av riktiga honor. Flugblomster växer på ängsmarker som är både kalkrika och fuktiga samtidigt – kalkfuktängar.

Strandängarna kring Tåkern betas varje år av cirka 800 djur, huvudsakligen nötkreatur. En liten del av strandängarna (cirka 25 hektar) betas dock inte utan hålls istället öppna genom slåtterbruk.

Strandängarna kring Tåkern kräver också att man regelbundet röjer sly och buskar för att de inte ska växa igen. Skötseln av strandängarna bekostas av Naturvårdsverket och Tåkernfonden.

Havsörnen har kommit tillbaka

På 1940-talet och 1950-talet hade häckande havsörnar blivit något mycket ovanligt i Sverige. I en undersökning som genomfördes år 1942 hittades inte fler än fyra havsörnsbon i hela Götaland och 27 i Svealand. Vid Tåkern registrerades en enda observation av havsörn under hela 1940-talet och 1950-talet. Under 1960-talet skedde fem registrerade observationer.

På 1980-talet hade olika åtgärder för att rädda havsörnen börjat få genomslag. Vissa farliga miljögifter hade förbjudits eller fått strikta skyddsregler, tjuvjakten hade minskat, man utfodrade havsörnarna med giftfritt foder på vintrarna och skydd av havsörnarnas bon var en prioriterad fråga.

Sakta men säker har havsörnsstammen återhämtat sig, och framgångarna har nu blivit mycket tydliga vid Tåkern. Den 5 januari 2015 genomfördes en fågelräkning vid Tåkern och man noterade ett rekordhögt antal havsörnar: 50 stycken!

Tåkern befäster sin ställning som Sveriges främsta fågelsjö även så här års. 50 havsörnar är smått otroligt många och antagligen såg vi ändå inte alla”, kommenterade Adam Bergner vid Tåkerns fältstation.

Vid räkningstillfället var Tåkern delvis frusen och cirka 1 500 knölsvanar trängde ihop sig i de återstående vakarna.

Enligt fågelskådarna hade många av havsörnarna anlänt till Tåkern under de senaste dagarna.

Det är som om örnarna känt på sig att läget nu är idealiskt för att få tag i något ätbart i Tåkern”, konstaterade Adam Bergner.

Totalt beräknar man att det finns cirka 600 häckande havsörnspar i hela Sverige, så 50 havsörnar på samma ställe är imponerande.

Glänås besöksområde

tåkern besökcentrumOmrådet Glänås ligger vid södra sidan av sjön Tåkern och är den del av Tåkern som får flest besökare under året. Här ligger besökscentret Naturum Tåkern, och här finns både fågeltorn, vandringsleder och prinsessan Estelles sagostig. Vid parkeringen finns en stor grillplats.

Den kortaste vandringsstigen är bara 600 meter lång och leder genom vassen, på en spång som är bred nog för barnvagnar och rullstolar. På våren brukar man kunna höra trastsångare och på våren syns stora flockar av skäggmesar.

Precis utanför Tåkerns naturum finns en strand där man ofta ser vadarfåglar, en vacker orkidéäng och öar där det under häckningssäsongen är fullt av häckande skrattmåsar.

På Svanshals udde, cirka 2 km från naturum, finns ett fågeltorn med god utkik över Tåkern. Tornet är alltid öppet. Man brukar kunna se svanar, gäss, änder, med mera (beroende på säsong). Blir man hungrig är det inte långt till Tåkerns Vandrarhem som har ett café söder som Svanshals kyrka.

Naturum Tåkern

Naturrum Tåkern är ett informationscentrum för den som vill veta mer om Tåkern med omnejd. Här finns bland annat utställningar, filmrum, lab och souvernirbutik. Naturrum erbjuder olika guidningar med kunniga guider. Det finns inte något café eller restaurang hos Naturum Tåkern, men man kan köpa kaffe/te/saft med enklare tilltugg.

Prinsessan Estelles sagostig

Prinsessans Estelles sagostig är en dopgåva från Östergötland till prinsessan Estelle, hertiginna av Östergötland. Stigen startar precis utanför naturums entré och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Stigen är 700 meter lång och sträcker sig runt strandskogen, förbi en orkidéäng, ut till vattnet och genom vassen. Den är anpassad så att det ska gå lätt att ta sig fram även med barnvagn eller rullstol.

Längs prinsessan Estelles sagostig finns tio upplevelsestationer för barn, som hämtat inspiration från de djur som bor i området. Följ med haren Ann-Sofie när hon letar efter sin kompis Hasse.

Den konstnärliga utformningen av stigen är gjord av Vesa Jussila och Ulf Lundqvist.

Prinsessan Estelles sagostig invigdes i maj 2014.

STF Vandrarhem Tåkern

STF Vandrarhem Tåkern (även känt som Tåkern Vandrarhem & Café) ligger vid Svanshals kyrka, nära Tåkerns södra strand. Fastigheten var förr i tiden skola och sedan församlingshem, och här finns många äldre detaljer bevarade såsom spegeldörrar från förra sekelskiftet och gedigna trätak.

Caféet inriktar sig på att servera lokalproducerad och/eller KRAV-märkt mat. Beroende säsong kan man till exempel äta svamp, ramslök och nässlor plockade i naturen kring vandrarhemmet, och caféet köper också in många produkter från de lokala gårdarna på Östgötaslätten.

Hos STF Vandrarhem Tåkern finns en populär bastu med plats för 16 personer, med tillhörande relaxavdelning och utsikt över Tåkern.