Visby

visby ringmur gotland

Visby är Gotlands största stad och den medeltida hansestaden Visby är en av de bäst bevarade medeltida städerna i Skandinavien. Sedan år 1995 är den med på UNESCO:s världsarvslista. På sommaren är Visby, precis som resten av Gotland, ett mycket populärt turistmål och det kan vara nödvändigt att boka sitt boende långt i förväg, särskilt om man har mycket specifika krav på läge, standard, pris etc som måste uppfyllas.

Att ta sig till Visby

Båt

Det går bilfärjor till Visby från både Nynäshamn och Oskarshamn på fastlandet. Överfarten brukar ta cirka tre timmar.

GotlandsfärjanFlyg

Närmsta flygplats är Swedavia som ligger norr om Visby. Stockholm-Arlanda, Stockholm-Bromma och Helsingborg/Ängelholm är alla exempel på svenska flygplatser som har direktflyg till Visby året runt. På sommaren ökar antalet flyg och destinationer markant, och det brukar till exempel gå att flyga direkt till Visby från Berlin.

Medeltidsveckan

Medeltidsveckan på Gotland har Valdemar IV Attedags brandskattning av Visby år 1361 som övergripande tema. Traditionen med en medeltidsvecka i Visby med omnejd grundades år 1984 och har vuxit rejält sedan dess. Gatorna i Visby fylls med medeltidsklädda människor, det ordnas marknader med medeltida stuk och underhållning erbjuds av gycklare och musiker som spelar medeltidsinspirerad musik. Exempel på evenemang som återkommer från år till år är Munkbollen, Riddarbollen, Klädbytardagen och Lajvpicknicken. Medeltidsveckan äger vanligen rum i vecka 32.

Almedalen

almedalsveckanAlmedalen är en parkanläggning i Visby som ligger där Visby hade sin hamn under medeltiden. (Landhöjningen har gjort att hamnen inte längre ligger här.) På medeltiden fanns här nio portar som ledde från hamnen till Strandgatan, Visbys stora medeltida handelsgata. Den medeltida hamnen försvarades av Kruttornet / Lambtornet, det äldsta tornet i Visby ringmur. Tornet står fortfarande kvar vid Almedalen, intill fiskarporten.

Almedalen används nu för tiden för många olika evenemang i Visby, såsom stadens officiella valborgsfirande och invigningen av Medeltidsveckan. Kring parken ligger Almedalsbiblioteket, Uppsala universitet Campus Gotland, Rindoborgen (förr varmbadhus, numera kårhus), Terrassen restaurang och nattklubb och kongresshallen Visby Strand.

Almedalen är också känd för Almedalsveckan, som har sin grund i politiska tal som hölls i Almedalen på 1960-talet. Idag har Almedalsveckan vuxit till ett mycket stort arrangemang där ledarna för samtliga riksdagspartier deltar, tillsammans med en lång rad andra politiker och representanter för olika intresseorganisationer. Det finns numera flera hundra ackrediterade journalister på plats under Almedalsveckan och det som sker under veckan brukar få ett mycket stort genomslag i media. Varje riksdagsparti har en egen dag under Almedalsveckan, vilket innebär att man från och med år 2011 har en åtta dagar lång Almedalsvecka.

Visby ringmur

Visby ringmur är en elva meter hög ringmur kring Visby innerstad. Muren hade som mest 29 marktorn och 22 sadeltorn; idag finns 27 av marktornen kvar. Den äldsta delen av Visby ringmur är det torn som uppfördes för att skydda hamnen på 1100-talet. Detta torn kallades tidigare för för Lambtornet men heter idag Kruttornet, eftersom det har använts som krutförråd. Tornet är Nordens äldsta bevarade icke-kyrkliga byggnad. Under den senare delen av 1200-talet började ringmuren byggas, i form av en 5-6 meter hög mur med skyttegång, skottgluggar och portar. Kring sekelskiftet 1200/1300 uppfördes stora marktorn mellan portarna.

Gotlands museum

Gotlands museumGotlands museum är ett regionmuseum för kulturhistoria, konst och arkeologi. Museet består av många olika delar, inklusive Gotlands konstmuseum och Gotlands fornsal, samt flera stycken museigårdar som inte ligger i staden Visby. Huvudbyggnaden ligger på Strandgatan 14 i Visby.

Här är några exempel på vad man kan uppleva i eller kring Gotlands museum:

Fornsalen

Fornsalen är fylld av gamla föremål och lämningar med anknytning till Gotland, allt från förhistoriska fossil och bildstenar från järnåldern till sådant som är bevarat från den ryska ockupationen. Man kan boka olika guidade turer för fornsalen, till exempel kvällsguidning med drinkar.

Gotlands konstmuseum

Gotlands konstmuseum ligger på Sankt Hansgatan 21, i en för detta skobyggnad från 1800-talet. Museets konstsamling består huvudsakligen av måleri och konsthantverk med anknytning till Gotland, med fokus på perioden från det tidiga 1800-talet och framåt.

Skridskoåkning i världsarvet

På vintern brukar en skridskobana spolas i Sankta Karins (Katarinas) ruin vid Stora torget i Visby. Det är fri entré och man kan hyra skridskor och hjälm på plats.

Museibutiken

Museibutiken ligger i Fornsalens lokaler på Strandgatan 14 i Visby. Här säljs varor med anknytning till Gotland, inklusive smycken, böcker, designprodukter och leksaker.

Krumelurum

Krumelurum är en pysselverkstad för barn där man får pyssla ihop egna saker med anknytning till museets utställningar. På vissa helger och skollov har Krumelurum extra mycket aktiviteter, ofta med något specifikt övergripande tema.

Visby botaniska trädgård

Visby botaniska trädgård ligger nära Visby strandpromenad och är ett populärt besöksmål både bland turister och boende i Visby. I södra delen av trädgården ligger Sankt Olofs kyrkoruin. Arbetet med den botaniska trädgården påbörjades år 1855 av sällskapet De Badande Wännerna. Sin nuvarande utformning fick trädgården i samband med en genomgripande renovering som utfördes på 1930-talet.

Galgberget

GalgbergetGalgberget är ett naturreservat och populärt strövområde som ligger strax norr om Visby stad, mellan länsväg 149 i öster och klintkanten i väster. Området består huvudsakligen av kalkstensklippor och är till viss del bevuxet av slån.

Galgberget har fått sitt namn efter det berg där man förr i tiden avrättade dömda brottslingar genom hängning. Galgen är fortfarande kvar på Galgberget; den består av en låg cirkelformig stenmur med tre stenpelare. Förr låg det träbjälkar på dessa pelare, och från dessa bjälkar hängdes de dödsdömda med hjälp av rep och krokar. På den tiden var sikten mellan Galgberget och Visby fri, så att människor i staden lätt kunde beskåda avrättningarna.

Under en arkeologisk utgrävning som ägde rum här under sommaren 2008 hittades benrester från cirka 30 avrättade människor.

Sankta Katarinas kyrkoruin

Sankta Katarinas (eller Karins) kyrkoruin byggdes av franciskanerorden på 1200-talet för att tjäna som kyrka åt Gråbrödraklostret i Visby. Kyrkan, som låg mycket centralt i Visby, fick snart en livlig marknadsplats framför sig. Ett av kyrkans skyddshelgon var Sankta Maria Magdalena, vars relik murades in i högaltaret.

Numera är det huvudsakligen kyrkans södra mur och västra delar som återstår och kan besökas. När Sankta Katarina kyrka var som störst på 1400-talet var den en treskeppig hallkyrka med brett mittskepp och smalare sidoskepp. Har fanns många höga fönster dekorerade med spröjsar och målat fönsterglas. Kyrkans största port vätte mot väster och kröntes av en relief som skildrade Jesu uppståndelse. Golvet täcktes av kalkstenplattor och här fanns många gravhällar.