Öland

öland

Öland är Sveriges näst största ö, bara Gotland är större. Öland ligger i Östersjön, öster om Kalmarsund och Småland. Sedan år 1972 går det en bilbro mellan Färjestaden på Öland och Kalmar på fastlandet.

Det öländska landskapet

öland naturNorra Öland domineras av barrskog, och det här är som det stora statligt ägda skogsområdet Böda kronopark ligger. Ute vid kusten ligger Bödabukten som med sin långa vita sandstrand är ett populärt besöksmål för turister. Här finns också den stora campingplatsen Böda Sand. I samhället Böda ligger en stor dansanläggning för bland annat square dance som besöks av dansare flera olika länder, med betoning på svenska, danska, tyska och engelska dansare. Här ordnas ofta veckolånga danskurser.

Från Räpplingen och Lindby i norr ned till Lendstad växer ett bälte av lövskog som kallas för Mittlandskogen. Mittlandskogen består huvudsakligen av ädellövskog och är ett av de största sammanhängande lövskogsområdena i norra Europa. Söder om lövskogen tar Stora alvaret vid, ett stäpplandskap som du kan läsa mer om här nedanför.

Strandängarna längs Ölands östra kust är berömda för sitt fågelliv och lockar varje år betydande mängder fågelskådare till Öland.

Öland består till stora delar av karg mark, med undantag för Mörbylångadalen i den sydvästra delen av ön som är en mycket bördig jordbruksbygd. Det är till exempel Mörbylångadalen som står för den största delen av all lök och bruna bönor som odlas i Sverige. Det odlas också mycket jordgubbar här, både för konsumtion på Öland och för försäljning till fastlandet. Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCO:s världsarvslista i kategorin kulturarv. Området har brukats av människan sedan stenåldern (3 000 f Kr – 1 800 f Kr).

Borgholm

borgholmBorgholm är en populär turistort och befolkningen är betydligt större på sommaren än på vintern. Borgholm ligger ute vid kusten och har en stor gästhamn. Nära gästhamnen ligger Strand Hotell och fler restauranger, samt grönområdena Beckmans Park och Societetsparken.

Strand Hotell Borgholm är berömd för sin nattklubb Sommarstrand som varje sommar brukar ha populära artister på scenen. Exempel på musiker som uppträtt här är Tom Jones, Lionel Richie, Lill Lindfors, BWO, Charlotte Perrelli och Status Quo.

Den populäraste badplatsen i anslutning till Borgholm är Sjöstugan som ligger en norr om stadskärnan.

Borgholms slottsruin

borgholms slotrutinBorgholms slott är en slottsruin utanför Borgholm. Det är en mycket populärt turistdestination och under sommaren brukar här ordnas guidningar, utställningar och riddarskola. Borgholms slotts har sina rötter i den kastal (torn) som uppfördes här under 1100-talet och som så småningom fick en ringmur. Borgen lades till under slutet av 1200-talet. Under seklernas gång har många olika ägare satt sin prägel på slottet, men numera är det bara en ruin kvar. Varje sommar hålls konserter i Borgholms slottsruin med populära svenska och utländska artister. År 2014 uppträdde till exempel Timbuktu, Sweet, Smokie och Bo Kaspers Orkester i slottsruinen – för att nämna några.

Färjestaden

Färjestaden ligger på Ölands västra kust, precis söder om Ölandsbron och mitt emot Kalmar på fastlandet. Orten växte fram under färjetiden då färjor som avgick från Kalmar lade till här. En av de gamla färjorna från denna period, Kalmarsund VIII, ligger förtöjd i hamnen som minne av den eran.

Sedan Ölandsbrons invigning har Färjestaden och andra samhällen nära brofästet vuxit rejält, och Färjestaden har nu en större befolkning än Borgholm. En betydande del av Färjestadens befolkning arbetspendlar till fastlandet.

Färjestadens hamn ligger i den sydvästra delen av Färjestaden, cirka 2 km söder om brofästet för Ölandsbron. Numera används hamnen huvudsakligen av fritidsbåtar. Här finns en gästhamn med 30 båtplatser.

Ölands djurpark

Ölands djurpark ligger nära Färjestaden och Ölandsbron, och har förutom djur också vattenland och tivoli. Ölands djurpark har varit igång sedan år 1974.

Stora alvaret

Alvar är en landskapstyp som består av ett tunt lager växtlighet på kalkstensberggrund och som inte lämpar sig för åkerbruk. Alvar är ett gammalt ord som förekommer redan i fornsvenskan. Ett av de mest kända exemplen på denna landskapstyp hittar vi på södra Öland, i form av det Stora alvaret. Stora alvaret är cirka 37 km långt och 15 km brett, och tar upp ungefär en fjärdedel av öns totala yta.

stora alvaretStora alvaret består av hedmark som under lång tid har hållits öppen av betande djur som hindrat igenbuskning av området. Samlande av ris till bränsle har också bidragit till att hålla landskapet öppet. Här finns en mycket speciell fora som anpassat sig både till den karga jordmånen, klimatet och förekomsten av betande djur. Stora alvaret är upptaget på UNESCO:s världsarvslista.

Exempel på buskar som växer på Stora alvaret är ölandstok, rundhagtorn, slån, stenros och en hel del en. Det finns inte så många träd på alvaret och de som finns är lågväxta och vindpinade, vanligen björk, oxel, tall eller ask.

Öland har flera endemiska arter eller underarter som inte växer någon annan stans i världen, såsom Artemisia oelandica, Galium oelandicum, Lychnis alpina var. oelandica, Helianthemum oelandicum var. Canescens och Helianthemum oelandicum var. oelandicum.

På flera platser på Stora alvaret kan man se stora flyttblock som forslats hit av inlandsisen under den senaste istiden. De midjehöga stenmurar som genomkorsar Stora alvaret är däremot förhållandevis unga och konstruerades under 1800-talet. Murarna är snörräta och består av huvudstora, rundade granitstenar och flata kalkstensplattor. På kalkstenen växer skorplavarna Aspicia calcarea och Placynthium nigrum. På granitstenarna växer helt andra lavar.

Hur pass genomsläpplig marken är på Stora alvaret varierar stor mellan olika delar av alvaret. I vissa områden kan regnvatten varken sippra ned fort eller rinna av åt sidorna (på grund av rester av silikatmorän) och då uppstår fuktiga områden där gräs och buskar frodas. Stora alvaret har också kalkträsk där mossor som Scorpidium scorpioides och Pseudocalliergon turgescens bildar täta mattor.

Vissa delar av Stora alvaret har mossar som tidvis ser ut som sjöar, såsom Möckelmossen och Knisa mosse. Mossarna på Stora alvaret är viktiga häckplatser för sjöfåglar och vadarfåglar, och varje år brukar tranorna rasta där.

Böda kronopark

Böda kronopark är en statligt ägd ekopark på norra Öland. Av parkens cirka 6 000 hektar är större delen bevuxen med barrskog, men i öster ligger en tio kilometer lång sandstrand. Gränsen mot väster markeras av landborgen mot Kalmarsund.

Trollskogen och skogsjärnvägen

trollskogenEn populär destination i Böda kronopark är Trollskogen som karaktäriseras av vindpinade tallar samt av ekar som är omslingrade av murgröna. Från Fagerrör kan man åka till Trollskogen med Böda Skogsjärnväg, en museijärnvägen där tågen ibland körs med ånglok och ibland med motorlok. Järnvägsbanan är 4,2 km lång.

Den bit av Trollskogen som är närmast stranden är fylld av tallar vars former förvridits av den hårda vinden. Många av dessa tallar är mycket gamla. Den inre delen av Trollskogen, som är mer skyddad från vinden, är täckt av blandskog med tallar och ekar. Exempel på örter som växer i Trollskogen är ryl, taggkörvel och baltisk malört.

I Trollskogen finns tre vandringsleder med informationsskyltar. En av dem är anpassade för barnvagnar.

Väderkvarnarna

Öland är berömt för den stora mängden vackra väderkvarnar av trä som finns här. Antalet väderkvarnar på Öland har dock minskat drastiskt under de senaste hundra åren. Exempel på byar där man fortfarande kan se långa rader av väderkvarnar är Vickleby kyrkby, Störlinge i Gärdslösa och Lerkaka i Runsten.

Att ta sig till Öland

Ölandsbron

ölandsbronMellan Kalmar på fastlandet och Färjestaden på Öland går en 6 072 meter lång bilbro över Kalmarsund.

Vägen som går över bron är länsväg 137. Den ansluter till E22:an på fastlandet och länsväg 136 på Öland.

Ölandsbron invigdes år 1972. Fram till år 1998, då bron Vasco da Gama invigdes i Portugal, var Ölandsbron Europas längsta bro.

Katamaran

Katamaranen Dessi trafikerar sträckan mellan centrala Kalmar och Färjestaden. När Dessi började köra år 2011 ersatte hon den cykelbuss som tidigare transporterade cyklister mellan Ölandsbrons brofästen. Dessi har plats för 118 passagerare och cirka 40 cyklar.

Flyg

Det finns inte någon flygplats för reguljärflyg på Öland. Närmsta flygplats för reguljärflyg ligger på fastlandet, cirka 4 km väster om Kalmar strax intill väg E22. Flygplatsen heter Kalmar Öland Airport (IATA: KLR, ICAO: ESMQ).

Man kan flyga direkt till Kalmar Öland Airport från Arlanda, Bromma, Landvetter och Berlin-Tegel.