Bäckaskogs slott

december 5, 2017 admin Platser att besöka

Bäckaskogs slott i Skåne har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet, då ett kloster anlades på näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön.

Slottet ligger i Kiaby socken i Kristianstad kommun, och används idag som hotell- och konferensanläggning. Här finns även en restaurang som är öppen för allmänheten och som förutom vanlig a la carte kvällstid även serverar brunch och lunch på dagtid. I anläggningen ingår förutom själva slottet även Bäckaskogs slottskapell och en slottspark med krydd- och medicinalväxter.

Under den mörka delen av året brukar det ordnas spökvandringar på slottet. Man kan också boka spökpaket där både spökvandring, mat och husrum ingår. Spökvandringen går hela vägen från munköket till det höga tornet. Allt är nedsläckt och endast några lyktor lyser upp vägen, samtidigt som en guide delar med sig av berättelser ur slottets färgstarka och kusliga historia.

Korta fakta om Bäckaskogs slott

Landskap Skåne
Kommun Kristianstad
Bebyggelseregistret Bäckaskog 1:17
Byggstart 1200-talet
Kulturmärkning Enskilt byggnadsminne, sedan 25 januari 1935
Ägare Statens Fastighetsverk

Historia

Klostertiden

På 1200-talet grundades ett premonstratenserkloster på näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön. Premonstratensorden var en romersk-katolsk orden för reguljära kaniker. Ordern stiftades av Norbert av Xanten år 1120 och stadfästes år 1126. I Skåne, som på den tiden tillhörde Danmark, uppfördes premonstratenserkloster i Vä, Östra Tommarp och Övedskloster.

Premonstratenserklostret i Vä stod klart år 1170, men brann ned år 1213 och återuppfördes då inte på samma plats utan i Bäckaskog. Detta var grunden till det som idag är Bäckaskogs slott.

Efter reformationen: Adeln tar över

Vid reformationen år 1537 upphörde klosterverksamheten. Bäckaskog övertogs av danska staten och blev så småningom förläning till ätterna Ulfstand, Brahe, Bille och Parsberg. Därefter överläts slottet med äganderätt åt ätten Ramel.

Från 1600-tal till och med 1800-tal

År 1684 tog svenska kronan över Bäckaskogs slott, på order av Karl XI. Slottet blev boställe för Södra skånska kavalleriregementets överste. I praktiken arrenderades dock slottet ofta ut.

Två exempel på arrendatorer som mycket tydligt satte sin egen prägel på Bäckaskogs slott och dess omgivning var kung Karl XV och fältmarskalken Johan Christopher Toll.

Under perioden 1845 – 1853 arrenderade kung Oscar I Bäckaskogs slott, innan han överlät kontraktet till kronprins Karl. Karl fortsatte arrendera slottet även efter att han blivit kung Karl XV.

Karl XV avled år 1872 och drygt ett decennium senare övertogs arrendet av kronprins Fredrik av Danmark. År 1900 överlät han kontraktet till kammarherre Filip Stjernswärd.

1900-talet: Bäckaskogs slott blir ett turistmål

När 1900-talet inleddes var det Filip Stjernswärd som arrenderade Bäckaskogs slott. Från och med mitten på 1920-talet var det istället Per Åkers (Nilsson) som innehade kontraktet. Per Åkers var den siste som inte bara arrenderade slottet utan även det tillhörande jordbruket. Åkers, som var gymnastikdirektör i grunden, var direktör för det svenskägda telefonbolaget i Polen. Efter Åkers tid på slottet togs arrendet över av en av hans släktingar.

År 1956 skiljdes slottet formellt från jordbruket. Slottet arrenderades ut till Gustaf Ferlenius, som gjorde om det till ett turistmål.

År 1996 köptes Bäckaskogs slott av Statens Fastighetsverk.

Kuriosa

  • Åsa Storcks barnbok ”Rymlingen” som publicerades år 1996 utspelar sig på Bäckaskogs slott under 1300-talet.
  • Under sommaren 2012 spelades teveprogrammet ”Stjärnorna på slottet” in på Bäckaskogs slott. Stjärnorna var Barbro Lill-Babs Svensson, Ewa Fröling, Robert Gustafsson, Claes Malmberg och Philip Zandén.
  • Sommaren 2013 återvände ”Stjärnorna på slottet” till Bäckaskog, denna gång med stjärnorna Maria Lundqvist, Lasse Åberg, Malena Ernman, Leif Andrée och Claes Månsson.

Comments are currently closed.