Fredrikskyrkan i Karlskrona

februari 18, 2018 admin Platser att besöka


Fredrikskyrkan vid Stortorget i Karlskrona uppfördes under första halvan av 1700-talet och är en del av Örlogsstaden Karlskrona. Örlogsstaden Karlskrona, med sin gamla bebyggelse och stadsplanering, upptogs på Unescos världsarvslista år 1998.

Fredrikskyrkan är en typisk barockkyrka, ritade av den välkände arkitekten Nicodemus Tessin d.y. Ursprungligen var det tänkt att kyrktornen skulle få spiror, men så blev det inte.

Tillsammans med Trefaldighetskyrkan i Karlskrona brukar Fredrikskyrkan räknas till den klassiska, romerska barockens främsta monument i Sverige.

Korta fakta om Fredrikskyrkan

Land Sverige
Län Blekinge län
Ort Karlskrona
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Lunds stift
Församling Karlskrona stadsförsamling
Plats Stortorget
Koordinater 56°9′40″N 15°35′17″Ö
Material Natursten, kalksten
Byggstart 1729
Invigning 1744

Kyrkobyggnadens historia

Fredrikskyrkan byggdes för att man ville ersätta Storkyrkoförsamlingens träkyrka Hedvig Eleonora på Drottninggatan med en stenkyrka. Fredrikskyrkan fick sitt namn efter kung Fredrik I, som var kung av Sverige 1720 – 1751. Fredrikskyrkan började byggas samma år som Fredrik I tillträdde tronen, men det kom att dröja till 1744 innan kyrkan kunde invigas.

Första stenen till kyrkobygget lades ceremoniellt på plats av landshövding Salomon von Otter den 9 september 1720. Den 25 augusti följande år stod grundmuren klar. Kyrkan byggdes av kalksten som bröts på Öland och skeppades med lastpråmar till Karlskrona. Man använde sig också av tegel, som kom från ett tegelbruk på Verkö strax öster om Karlskrona.

Vid invigningen år 1744 fanns inte Fredrik I på plats, däremot kronprins Adolf Fredrik och prinsessan Lovisa Ulrika.

Kyrktornen stod klara år 1758.

Brand

År 1790 drabbades Karlskrona stad av en stor brand, och en av de byggnader som skadades av elden var Fredrikskyrkan. Taket och kyrkklockornas balkar rasade in, men som tur var klarade sig den stora klockan bra eftersom den landade i en hög hyvelspån som orgelbyggare hade lämnat kvar. Den stora ljuskronan i mässing skadades däremot och behövde renoveras.

Yttre renoveringar

År 1805/1806 skedde en renovering under ledning av arkitekt Olof Tempelman. Fredrikskyrkan försågs då med koppartak.

En ny yttre renovering företogs år 1997/1998.

Interiören

Renoveringar

Fredrikskyrkan renoverades invändigt 1913-1915 under ledning av Axel Lindegren.

Nästa invändiga renovering ägde rum 1967/1968.

Altaruppsatsen

Den gamla altarprydnaden från 1800-talet var ett förgyllt träkors med törnekrona och svepduk. Bakom designen av altarprydnaden stod arkitekt Johan Adolf Hawerman (1812-1885). Denna altarprydnad står numera i Trefaldighetskyrkan i Karlskrona.

Altaruppsatsen i Fredrikskyrkan tillkom i samband med renoveringen 1915. Den är ett moderniserat barockaltare med skulpturer tillverkade av Johan Axel Wetterlund (1858-1927). Målningsarbetet är gjort av Feilip Månsson (1964-1933). Så vitt vi vet är Fredrikskyrkans altare det enda kyrkoaltaret i Sverige som har ett sakramentsskåp för nattvardskärl ovanpå.

Predikstolen

Predikstolen, som ritades av arkitekt Johan Adolf Hawerman, är tillverkad år 1854. Den år i nyklassicistisk stil. I samband med renoveringen år 1913-1915 omförgylldes predikstolen.

Till predikstolen hör ett timglas som är betydligt äldre än själva predikstolen. Timglaset tillverkades av skeppsbyggmästare Gilbert Sheldon (1710-1794) och han skänkte det till kyrkan i samband med kyrkans invigning år 1744. Timglaset består av skulpterat och förgyllt trä och har formen av en dödsängel.

Dopfunten

Skeppsbyggmästare Gilbert Sheldon tillverkade dopfunten och donerade den till kyrkan in anslutning till invigningen år 1744. Den består av skulpterat och förgyllt trä, med ett dopfat av mässing.

Ljuskronor

I samband med att kyrkan skulle invigas år 1744 donerade handlaren Petter Romberg en stor ljuskrona av mässing som fortfarande går att se i kyrkans korsmitt. Ljuskronan har plats för 40 stycken ljus.

Vid branden år 1790 störtade ljuskronan ned och skadades. Efter att ha restaurerats kunde den hängas upp igen två år senare. Nu för tiden har mittskeppet också två andra ljuskronor i mässing; de tillkom år 1878.

Begravningsvapen

Det finns fyra begravningsvapen upphängda i Fredrikskyrkan. De hör till följande personer:

  • Amiralen Abraham Falkengren (1686-1752)
  • Landshövdingen Lars Dalman (1680-1752)
  • Fänriken Carl Gustaf Tersmeden (1758-1776).
  • Överdirektören Daniel af Thunberg (1712-1788)

Kyrksilvret

Under den norra läktaren i främre delen av kyrkan finns ett massivt värdeskåp som innehåller Fredrikskyrkans kyrksilver.

Kyrklockorna

I kyrktornen hänger tre kyrklockor:

  • I det södra tornet hänger den största av de tre klockorna. Den tillverkades i Stockholm år 1691 och donerades till Fredrikskyrkan av kung Karl XI.
  • De två andra klockorna hänger i norra tornet. De väger ungefär 1700 kg respektive 850 kg.

I det södra tornet finns ett klockspel med 35 klockor som spelar upp sin musik tre gånger per dag. Klockspelet donerades av advokat Povel Grönvall och installerades av Bergholtz klockgjuteri år 1967.

Orglar

Första orgeln

Fredrikskyrkans första orgel var den som flyttades över från Storkyrkoförsamlingens träkyrka Hedvig Eleonora på Drottninggatan.

Andra orgeln

Så småningom beslutade församlingen att Fredrikskyrkan skulle förses med en större orgel som var mer lämpad för den stora kyrkan, och uppdraget gick till orgelbyggaren Lars Wahlberg i Kalmar. Wahlberg fick i uppdrag att bygga en orgel med 29 stämmor, 2 manualer och pedal. När orgeln stod klar år 1764 hade den dock försetts med 33 stämmor istället för 29. Stämmorna drevs av sex stora kilbälgar.

Orgelns fasad var smyckad med bilsniderier i rik rokokostil. Upphovsmannen var den lokale bildhuggaren Niklas Ekekrantz (1712-1772).

Tredje orgeln

År 1905 ersattes Wahlbergorgeln av en orgel i romantisk stil med 36 stämmor och tre manualer, byggd av Stockholmsbaserade företaget Åkerman & Lund. Den gamla orgelfasaden med bildsniderierna behölls.

Fjärde orgenln

År 1954 installerades en kororgel i Fredrikskyrkan. Den hade sex stämmor och var byggd av det tyska företaget E.F. Walcker & Cie.

Femte orgeln

År 1982 installerades en ny kororgel som även den hade sex stämmor. Denna orgel kom från Grönlunds Orgelbyggeri i Gammlestad.

Sjätte orgeln

År 1993 ersattes Grönlundsorgeln av en mindre kistorgel med fyra stämmor. Denna orgel kom från Kallif & Löthman.

Grönlundsorgeln flyttades till Aspö kyrka och Walckerorgeln till Tjurö kyrka.

Sedan år 2015 står kistorgeln i Trefaldighetskyrkan i Karlskrona.

Renovering av Wahlbergsorgeln

År 1982 – 1987 renoverades Wahlbergsorgeln av Grönlunds Orgelbryggeri i Gammlestad under ledning av orgelkonsulten Carl-Gustaf Lewenhaupt. Målet var att återställa den till ursprungligt 1700-talsskick. Den räknas nu som en av de finaste orglarna i Sverige, både arkitektoniskt och musikaliskt, och den är också en viktig bit orgel- och kyrkohistoria.

Renovering av orgeln från Åkerman & Lund

Orgeln från Åkerman & Lund låg under många år nedpackad på norra sidoläktaren i Fredrikskyrkan, men år 2015 påbörjades ett renoveringsarbete av orgeln som enligt planen ska vara färdigt år 2018. Målet är att montera upp orgeln på den norra sidoläktaren och ta den i bruk igen. Renoveringen utförs av Åkerman & Lund och Bergenblad & Jonsson.

Comments are currently closed.