Gotska sandön

gotska sandön

Gotska sandön är en ö belägen i Östersjön, cirka 4 mil norr om Fårö, som i sin tur ligger norr om Gotland. Delar av Gotska sandön blev nationalpark redan år 1909, och nationalparken utvidgades sedan 1963 och 1988. Idag omfattar nationalparken 4 490 hektar, varav drygt 840 hektar är vatten.

gotska sandonGotska sandön är ungefär 8 km lång och 5 km bred. Av öns drygt 3 600 hektar är cirka 2 460 skogsbevuxna medan resten är åker, äng, betesmark eller strand. Längs stränderna har flygsand bildad kullar, och på vissa ställen har dessa kullar trängd in i skogen. Tvärs över Gotska sandöns nordvästra hörn går en stor och mycket gammal sanddyn som kallas för Höga åsen. Dess högsta punkt ligger 42 km över havet. Genom Höga åsen går ett pass som grävdes av fyrpersonalen för att göra det enklare att transportera virke mellan norra och södra Gotska sandön.

Djur på Gotska sandön

Gotska sandön är en populär destination för fågelskådare. Här kan man till exempel få se nättskärra, härfågel, svärta och större sandpipare. Rovfåglar är ovanliga, men duvhök och sparvhök dyker upp ibland, liksom korpar. Det är många flyttfåglar som gör ett besök på Gotska sandön eller flyger över ön på sin väg norr eller söderut, såsom turturduva, lundsångare, videsparv, sommargylling och vitnäbbad islom.

sandonGotska sandön är också hem för flera sällsynta skalbaggar, såsom Raggbock och Smedbock. Smedbocken. I Sverige lever Smedbocken endast på Gotska sandön, Fårö och Gotland. Förr i tiden (cirka hundra år sedan) fanns den även på fastlandet i södra Götaland.

Det är ont om däggdjur på Gotska sandön, med undantag för skogshare, fladdermöss och gråsälar. Sälkolonin håller sig vanligen på öns norra sida. Från den så kallade Sälutkikstallen har man bra utsikt över kolonin.

Växter på Gotska sandön

Gotska sandön domineras av tallskog, men här finns även lövskog, klapperstensstrand, sanddynor, strandslätter, ängar och åkermark.

gotska sandon skogTallskogen på Gotska sandön växer långsamt eftersom tillgången på vatten och näring är låg. På marken under tallarna växer huvudsakligen ljung, blåbär och lingon, tillsammans med blommor som linnéa, knärot och spindelblomster. Det är tillåtet att plocka blåbär och lingon för privat bruk.

Dendrokronologiska undersökningar på Gotska sandön har visat på 30 skogsbränder sedan år 1487. En majoritet av dessa bränder ägde rum på 1500-talet och 1600-talet. Förmodligen var dessa bränder medvetet anlagda för att skapa bättre ljungbete åt fåren. En av de senaste skogsbränderna på Gotska sandön inträffade år 1880 då en stor del av skogen på den östra sidan av ön brann.

På Gotska sandöns strandsänder växer örter om marviol, strandråg, sodaört och sandrör som alla har anpassningar som gör det möjligt för dem att växa i den tuffa miljön. På klapperstensstränderna kan man se timjan och timjansnyltrot.

Året på Gotska sandön

Man kan besöka Gotska sandön året runt, men det är bara under högsäsongen som det finns färja, guideverksamhet och annan service tillgänglig för besökare. (Ön har dock alltid två tillsynsmän på plats oavsett säsong.) Högsäsongen börjar i slutet a maj och pågår till början av september.

Under vintern är det ofta stormigt kring Gotska sandön och stränderna kan ändra skepnad från dag till dag. Är det tillräckligt kallt is bilda vallar kring stränderna. I mars inleds våren med att havsörnarna leker och sälarna föder kutar på stränderna. Det är vanligt med enorma grupper av alfåglar kring Gotska sandön vid den här tiden på året.

I slutet av maj inleds högsäsongen. Så pass tidigt på året är det framförallt fågelskådare som kommer till Gotska sandön. Många flyttfåglar passerar över Gotska sandön på sin väg norr ut, och vissa landar på ön. Bredbandsudde är en populär plats att skåda fågel från. Vill man besöka Gotska sandön så här års är det viktigt att tänka på att det fortfarande kan bli riktigt kallt på ön. Det är inte ovanligt att våren på Gotska sandön ligger flera veckor efter våren på Gotland.

När det blir sommar på Gotska sandön blommar ön upp för både växter och djur. Exempel på fåglar som häckar på Gotska sandön och har sina ungar där under sommaren är lärkfalkar, strandskator, trutar, måsar, tranor och ejdrar. Större korsnäbb kan ses i stora skaror vid dammen i Kapellänget. Det växer mycket smultron och kantareller på Gotska sandön och det är tillåtet att plocka dem för personlig konsumtion.

Hösten är precis som vintern ofta mycket blåsig, men de omgivande vattenmassorna som värmts upp under sommaren gör att det brukar dröja länge innan det blir riktigt kallt på Gotska sandön. Under hösten kan man se de flyttfåglar som flög norr ut i våras återvända på sin väg söder över.

Att ta sig till Gotska sandön

Det finns inte någon bro till Gotska sandön, var sig från Fårö, Gotland eller fastlandet.

Mellan den 20 maj och den 6 september går det färjetrafik på sträckorna Nynäshamn – Gotska sandön och Fårösund – Gotska sandön. Man kan alltså åka färja både från fastlandet och från Gotland. Trafiken sköts av Sea You Rederiet och man bokar sin biljett hos sandoresor.se.

Det är tillåtet att besöka Gotska sandön med egen båt. Att använda sig av sjökortet Kustkort 62 rekommenderas. Det finns inte någon hamn på Gotska sandön och landstigning får endast ske i området kring fyren. (Om vindförhållandena gör detta omöjligt kan undantag beviljas av tillsynspersonalen på fyrplatsen.) Om du anländer till Gotska sandön med egen båt istället för färja, tänk på att ankarbotten kring Gotska sandön består av grus och sand, så vid hastig vindkantring kan ankaret dragga så att båten börjar driva.

Transporter på Gotska sandön

Det finns ingen lokaltrafik eller annan form av persontransport för besökare på Gotska sandön. För att komma till och från den strand där färjan hämtar och lämnar passagerare måste man alltså kunna gå själv. Det finns ingen hamn på Gotska sandön utan fartygen angör vid stranden.

Boende på Gotska Sandön

Tälta

Det är tillåtet att tälta på Gotska sandön, men endast på anvisade platser vid den i iordningställda lägerplatsen. I anslutning till lägerplatsen finns ett gemensamt kokhus för matlagning och disk.

Om du vill kan du hyra tält på plats (säng, kudde och täcke ingår).

Vandrarhem

Det finns ett STF-vandrarhem på Gotska sandön med sex stycken rum. Varje rum har tre bäddar. Som vandrarhemsgäst har man tillgång till samma kokhus som tältarna.

Stugor med mera att hyra

  • Runt lägerplatsen finns stugor att hyra. Välj mellan två-, tre- och fyrbäddsrum. Standarden är enkel, med gemensamt torrdas.
  • I Fyrbyn kan man hyra gamla fyrvaktarbostäder.