Karlskrona

Karlskrona

Karlskrona

Karlskrona är en gammal örlogsstad vid Blekingekusten och omfattar både fastland och öar. Karlskronas historiska centrum ligger på ön Trossö, men numera räknas även Saltö, Dragsö, Björkholmen, Ekholmen, Pantarholmen, Stumholmen och en del andra kringliggande holmar till centrala Karlskrona.

Vämö och dess omgivande öar ingår i tätorten Karlskrona, och numera är den nordliga orten Lyckeby på fastlandet också en del av Karlskrona tätort.

Örlogsstaden Karlskrona upptogs år 1998 på UNESCO:s världsarvslista, bland annat för att Karlskrona är en av de bäst bevarade och mest kompletta av de örlogsstäder som finns kvar från tiden då örlogsbaser spelade en viktig roll i europeisk realpolitik.

Att ta sig till Karlskrona

 • Karlskrona ligger vid E22:an, och stadens centrum når man via motorvägen Österleden.
 • Karlskrona har inte någon flygplats, däremot ligger Ronny Airport bara 3 mil väster om centrala Karlskrona.
 • Blekinge kustbana är en järnvägsförbindelse som går mellan Kristianstad och Karlskrona. Banan trafikeras av Öresundståg, Pågatåg och godståg.
 • Kust till kust-banan är en järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Persontågtrafiken sker på hela linjen Göteborg – Kalmar med SJ regionaltåg och på delar av linjen med Västtrafik, Öresundståg och Krösatåg.

Övriga kommunikationer

 • Stadstrafiken i Karlskrona körs av Bergkvarabuss på uppdrag av Blekingetrafiken. Det finns elva busslinjer.
 • Skärgårdstrafiken trafikerar den östra skärgården med skärgårdsbåtar dagligen. På sommaren kan man också åka med dem från Karlskrona till Nättraby.
 • Det går en bilfärja mellan Karlskrona och Aspö.
 • Under sommaren går båttrafik mellan Karlskrona och Utklippan, Sveriges sydostligaste ögrupp.
 • Stena Line har en färjelinje mellan Karlskrona och den polska hamnstaden Gdynia, med tre avgångar per dag.

Karlskrona marinmuseum

marinmuseumKarlskrona marinmuseum är ett militärt museum som inriktar sig på den svenska marinens historia. Museet har sin rötter i flottans modellkammare som instiftades år 1752 på order av kung Adolf Fredrik för att samla skeppsmodeller av de fartyg som framställdes för den svenska flottan.

Marinmuseet i Karlskrona drivs av myndigheten Statens maritima museum, samma myndighet som ansvarar för Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm. Karlskrona marinmuseum är ett populärt turistmål och tar emot runt 200 000 besökare varje år.

Exempel på sevärdheter i Karlskrona marinmuseum

 • Galjonshallen där man kan se galjonsbilder från svenska örlogsfartyg. Många av dem är gjorda av den berömde amiralitetsbildhuggaren Johan Törnström som arbetade vid Karlskronavarvet under 1700-talet.
 • Två ubåtar finns att beskåda i Karlskrona marinmuseem: HMS Neptun och Hajen 1. Hajen 1 var Sveriges första ubåt/dykbåt.I ubåtshallen, som specialkonstruerats för att HMS Neptun skulle få plats, finns också en utställning om den svenska utbåtshistorien. För att kunna bära den 800 ton tunga ubåten har byggnaden en 50 cm tjock bottenplatta som vilar på 270 pålar.
 • Marinmuseet har en undervattenstunneln med fönster där man (när vattnet är klart nog) kan se vrakdelar från flera 1700-talsskepp.
 • I museets fartygssimulator kan man prova på att köra både militära stridsbåtar och civila skepp.

Byggnaden

Under perioden 1953 – 1997 låg marinmuseet i Skeppsgossekasernen utanför örlogshamnen, men numera huserar museet i specialkonstruerade faciliteter på Stumholmen i centrala Karlskrona. Byggnaden har fått ta emot stora hyllningar för sin särpräglade arkitektur, med brutna vinklar, stora glaspartier och fasad i rostfri plåt. Inspirationen till utformningen kom från marinens Visbykorvetter som är utformade för att inte synas på radar.

Huvudbyggnaden sträcker sig ut på en pir, och vid denna pir ligger flera museifartyg förankrade. Här kan du bland annat se motortorpedbåten T38, minsveparen HMS Bremön, robotbåten HMS Västervik som var med under incidenten med den sovjetiska ubåten U 137 och Sveriges sista fullriggare HMS Jarramas som var tjänst till år 1948.

Blekinge museum

Blekinge museum ligger på Borgmästaregatan 21 i Karlskrona, i den så kallade Grevagården med Wachtmeisterska palatset som huvudbyggnad. Till museet hör även friluftsmuseet Vämöparken, och sedan 1995 en avdelning för konst i båtmanskasernen på Stumholmen.

Blekinge museum har utställningar om historiskt viktiga näringsgrenar för Blekinge, framförallt fiske, jordbruk, stenhuggeri och båt- och skeppsbyggnad.

Kyrkor i Karlskrona stadsförsamling

Fredrikskyrkan

Fredrikskyrkan i Karlskrona brukar tillsammans med Trefaldighetskyrkan i samma stad räknas den klassiska barockens främsta monument i Sverige. Fredrikskyrkan ritades av Nicodemus Tessin d.y. Den ligger mitt på Stortorget i Karlskrona och började byggas år 1720, men invigdes inte förrän år 1744. Kyrkan har tre kyrkklockor samt ett klockspel med 35 klockor. Klockspelet hörs tre gånger om dagen.

Vid den stora stadsbranden år 1790 antändes Fredrikskyrkan, men den klarade sig betydligt bättre än Trefaldighetskyrkan. Taket rasade in, liksom klockornas balkar. Kyrkan restaurerades i början av 1800-talet och försågs i samband med detta med tak av koppar.

Trefaldighetskyrkan (Tyska kyrkan)

Trefaldighetskyrka är precis som Fredrikskyrkan ritad av Nicodemus Tessin d.y. Den ligger söder om Stortorget och kallas ibland för tyska kyrkan eftersom den ursprungligen var den tyska församlingens kyrka. När Karlskrona grundades år 1680 flyttade många tyskar till staden för att delta i uppbyggnadsarbetet och de höll egna gudstjänster på tyska i Hedvig Eleonora kyrka. År 1689 fick de tillstånd från kungen att bilda en egen församling och år 1967 påbörjades arbetet med Trefaldighetskyrkan. Invigningen skedde år 1709, men det dröjde ytterligare 40 år innan kyrkan var helt färdigbyggd.

Trefaldighetskyrkan är en åttakantig kyrka med kupoltak, och Nicodemus Tessin d.y. Hade Panteon i Rom som inspirationen när han gjorde sina ritningar. Mot torget har kyrkan en imponerande portik med fyra kolonner. Kyrkan förstördes i samband med stadsbranden 1790 men byggdes upp igen efter Tessins ritningar, dock gjordes kupolen något lägre än tidigare.

Kungamarkskyrkan

Kungamarkskyrkan uppfördes i bostadsområdet Kungsmarken på 1970-talet. Korset inne i kyrksalen är gjort av keramikkonstnären Alf Jarnestad, som är hemmahörandes i Karlskrona.

Sveriges största träkyrka

AmiralitetskyrkanAmiralitetskyrkan i Karlskrona är Sveriges största träkyrka. När det invigdes år 1685 var det tänkt att den så småningom skulle ersättas av en stenkyrka, men det anslogs aldrig tillräckligt med pengar till detta.

Amiralitetskyrkan, även känd som Ulrica Pia efter drottning Ulrika Eleonora den äldre, tillhör Karlskrona Amiralitetsförsamling och ligger på sydöstra Trossö. Det timmer som användes för att bygga kyrkan i slutet av 1600-talet fraktades dit från Riga, som på den tiden var en svensk stad.

Amiralitetskyrkan har formen av ett grekiskt kors och trädelen vilar på en sockel av stora stenblock. Mittpartiet är kubiskt (cirka 20 x 20 meter) med säteritak. Korsets armar är lägre än mittpartiet och har valmade yttertak. Kyrkan har ingångar både både norra, södra och västra sidan. I den östra korsarmen befinner sig koret och sakristian.

Gubben Rosenbom

Utanför Amiralitetskyrkan står statyn Gubben Rosenbom, en träfigur vars ursprung är oklart men som stått där åtminstone sedan slutet av 1700-talet och samlat in pengar till församlingens fattiga. Det är dock inte den ursprungliga statyn som står utanför Amiralitetskyrkan idag utan en kopia gjord av ”Hästö-Kalle”. Den ursprungliga statyn har flyttats in i kyrkan.

För att skänka pengar till fattigbössan lyfter man på Gubben Rosenboms hatt och lägger i sin gåva genom springan.

Gubben Rosenbom håller i ett plakat med texten:

Ödmjukt jag Er ber
Fast rösten är nog matt
Kom lägg en penning ner
Men lyften uppå min hatt
~ * ~
Säll är den som låter sig
Wårda om de fattige
Kon.Dav.41:2