Oskarshamns skärgård

Oskarshamns skärgård

Oskarshamns skärgård ligger i Östersjön i Oskarshamns kommun och utgörs av flera mindre skärgårdsområden, inklusive Påskallaviks skärgård, Misterhults skärgård, Figeholms skärgård och Ekö skärgård.

Totalt finns det cirka 5 400 öar i Oskarshamns skärgård. Den allra största är Runnö som ligger i södra delen av skärgården och har en storlek på 580 hektar. Mest berömd är dock Blå Jungfrun i Kalmarsund som har varit nationalpark ända sedan år 1926 och är omgärdad av mystik och legender.

skärgårdExempel på öar i Oskarshamns skärgård som är bebodda året runt är Marsö, Strupö, Örö, Vinö och Ävrö. Den bofasta befolkningen i Oskarshamns skärgård livnärde sig förr i tiden huvudsakligen på fiske och jordbruk, och under 1800-talet och det tidiga 1900-talet även av stenbrytning, men numera dominerar näringsgrenar som är knutna till turism och båtliv. Det går till exempel att åka på skärgårdskryssning från Oskarshamn varje dag under sommaren, och utfärder till Blå Jungfrun är också populära. Anordnade campingplatser och badplatser finns tillgängliga på flera av öarna, och en av de största anläggningarna för sådana ändamål ligger på Gunnarsö. Att ta sig till Gunnarsö från Oskarshamn är bekvämt eftersom det går en bro mellan fastlandet och ön.

Båtliv i Oskarshamns skärgård

Oskarshamns skärgård har utprickade farleder för att underlätta för båttrafiken. Vissa leder är smala och går mycket nära öar, kobbar och skär.

Det finns fem gästhamnar i Oskarshamns skärgård där man får tillgång till bränsle, dricksvatten, toalett & dusch, butik och andra bekvämligheter.

Namn Antal båtplatser i gästhamnen
Oskarshamn Cityhamnen 100
Oskarshamn Ernemar 32
Figeholm 30
Påskallavik 25
Klintemåla 12

Djur & Natur

Oskarshamns skärgård består huvudsakligen av klippöar av urbergsgranit, men det finns även några få öar som består av sandsten och morän. Furö och Runnö är två exempel på öar som inte utgörs av urbergsgranit. Värt att nämna är att om man lämnar Oskarshamns skärgård och åter söderut kommer man in i en skärgård där det är mycket vanligare med morän än med urbergsgranit.

Många öar i Oskarshamn trädgård har skog, men vanligen inte lövskog utan huvudsakligen tall. Enbuskar är också vanliga.

I den nordostligaste delen av Oskarshamns skärgård, vid Örö Sankor, finns ett sälskyddsområde som ej får besökas under perioden 1 januari – 15 september. På hällarna i detta område finns det gott om gråsäl. Både gråsälar och knubbsälar lever dock även i andra delar av Oskarshamns skärgård och stammarna har börjat återhämta sig rejält på senare tid.

Exempel på fåglar som man kan se i Oskarshamns skärgård är havsörn, havstrut, fiskmås, tärna, tobisgrissla och skärpiplärka. Havsörnen var nästan utrotad i området på 1970-talet men läget ser nu mycket bättre ut för den.

I Blå Jungfruns grottor lever fladdermöss.

På Hunö finns det inplanterade dovhjortar och mufflonfår.

Blå Jungfrun

blå jungfrunBlå Jungfrun är en ö mitt i norra Kalmarsund. Hela ön och en bit av dess kringliggande vatten omfattas av en nationalpark som består av 132 hektar vatten och 66 hektar är land.

Eftersom Blå Jungfrun ligger så oskyddad ute i Kalmarsund har ön ett utpräglat maritimt klimat, med många soltimmar och knapp nederbörd. Under sommaren är det inte ovanligt med långa torrperioder. Ön är trots detta bevuxen med en lummig ädellövskog.

Att fara till Blå Jungfrun

Under sommaren brukar det ordnas dagsturer till Blå Jungfrun från både Oskarshamn och Öland (Byxelkrok). Överfärden brukar ta cirka 1 timme från Byxelkrok respektive 1,5 timme från Oskarshamn. Sedan brukar man få stanna ungefär tre och en halv timme på ön innan det är dags för hemfärd.

GotlandsfärjanUnder sommaren bor guider från länsstyrelsen på Blå Jungfrun för att informera besökarna vid ankomsten. Det finns inte någon försäljning av mat eller dryck på ön, så sådant bör man ta med sig – inklusive dricksvatten. Däremot finns det torrdass tillgängliga.

Det är tillåtet att besöka Blå Jungfrun med egen båt, men det finns inte några väl skyddade vikar eller glon. När Gotlandsfärjan passerar uppstår svall.

Vandringsleden

På Blå Jungfrun finns en 3,3 km lång vandringsled som är markerad med stolpar och skyltar. Stigen går över öns högsta topp, ned mot lövskogen i söder, förbi stenlabyrinten och stensliperiet, och ned mot Lervik på öns norra del.

Sevärdheter med mera på Blå Jungfrun

  • Öns högsta punkt, som höjer sig 86 meter över havet, är en populär utsiktspunkt.
  • Jättegrytorna
  • Grottorna, inklusive ”kyrkan”
  • De släta berghällarna av röd granit lämpar sig väl att sola på
  • Stensliperiet, en strand på öns sydvästra sida, är fylld av mönstrade sandstenar som slipats släta av havet.

Skrock om Blå Jungfrun

  • Att ta med sig sten från Blå Jungfrun är inte bara förbjudet eftersom det är ett naturreservat utan det sägs också ge otur. Det finns gott om exempel på personer som plockat med sig vackra stenar från Blå Jungfrun bara för att senare – när de enligt egen utsago drabbats av outhärdlig otur – ha återvänt till Blå Jungfrun för att lägga tillbaka stenarna.Nu för tiden händer det också att sten skickas per post till Oskarshamns kommun, så varje vår åker personal från kommunen ut till Blå Jungfrun för att återlämna stenar som hör till ön.
  • På Blå Jungfruns södra udde finns en stenlabyrint. Ingen vet när den skapades, men den fanns där redan när Carl von Linné besökte ön år 1741. Att promenera genom labyrinten sägs ge otur.
  • Blå Jungfrun har smeknamnet Blåkulla, och det finns många sägner om häxor som far till ön på skärtorsdagen för att festa med djävulen och fira häxsabbat.
  • I samlingsverket ”Historia om de nordiska folken” från år 1555 skriver ärkebiskopen Olaus Magnus om hur nordiska häxor under vissa tider på året möts på Blå Jungfrun för att utföra trollkonster.
  • Sjöfarare har under långa tider undvikit Blå Jungfrun eftersom ön har setts som farlig och förbannad.