Tjusts skärgård

tjust skärgård

Tjust skärgård ingår i Tjustbyggden och ligger huvudsakligen i Västerviks kommun. Östra Ed i Valdemarsviks kommun brukar dock också räknas in i Tjust skärgård.

tjusts skärgårdBesökare som vill utforska Tjusts skärgård tar ofta Västervik som utgångspunkt, bland annat för att man här kan bo på Lysingsbadets camping som är en av Sveriges största semesteranläggningar. Du kan läsa mer om Lysingsbadets camping längre ned på denna sida.

Exempel på andra populära ställen där man kan bo är Hasselö vandrarhem, Blankaholms Naturcamping, Wilhelmssonska gården på Rågö, båtsmansstugorna på Idö, Charlottenlund Bed & Breakfast i Loftahammar, det rustika torpet Strömssvederna på Björkö, det ekologiska jordbruket Hula Gård, stugorna i anslutning till bondgården Björkö och stugorna på Gärdsholmen i havsviken Syrsan.

I centrala Västervik finns en turistbyrå i Rådhuset på Stora Torget.

Tips!

Om du vill ta en titt på Tjusts skärgård från ovan, klättra upp i Unos Torn på Kulbacken i Västervik. Själva tornet är 18 meter högt och när man befinner sig på utkiksplattformen är man 34 meter över havet. Uppförandet av Unos Torn år 1997 betalades med de 500 000 kronor som tandläkare Uno Malmberg hade testamenterat för ändamålet. Året därpå byggdes tornet på med ytterligare tre meter efter att Olle Blomberg donerat 150 000 kronor. Unos Torn sköts av Västerviks Museum.

Hasselö

Sett från fastlandet ligger Hasselö mittemellan Västervik och Loftahammar. Här finns ett vandrarhem som är öppet året runt och en restaurang (Restaurang Sjökanten) som är öppen på sommaren.

tjustsUnder den varma delen av året kommer många turister till Hasselö för att bada vid den barnvänliga stranden, och under högsäsongen finns både lanthandel, kafé och gästhamn igång precis vid stranden. Det går också att hyra cykel och kajak.

Reguljära turer med taxibåt avgår från Västervik till Hasselö året runt, och på sommaren går det även att åka skärgårdsbåt från Västervik till Hasselö.

Längre tillbaka var Hasselö och Sladö två separata öar, men landhöjningen fick sundet mellan dem att bli allt smalare och grundare. Till slut var sundet så smalt att man kunde gå över det på en smal spång. För att göra det enklare att ta sig mellan öarna valde man på 1940-talet att fylla igen sundet, så att Hasselö och Sladö inte längre var två separata öar. År 2005 hade man kommit på andra tankar och grävde ut sundet igen och byggde samtidigt Sundsbron, en fem meter lång träbro mellan de båda öarna. Det primära syftet med utgrävningen av sundet var att öka genomströmningen av vatten så att kvalitén på vattnet på västra sidan skulle bli mer gynnsam för fiskarnas fortplantning.

Händelöp

Händelöp är en ö sydost om Västervik. Här finns en liten by, ett fiskeläge och en väg- och broförbindelse. Varje sommar ordnas här en skärgårdsdag (lördagen i vecka 28) då hantverkare anländer från närbelägna områden för att sälja sina varor. Det brukar också gå att köpa rökt fisk, äta god mat, spela på lotteri, med mera.

Korpaholmarna

Korpaholmarna är en samling holmar och skär cirka fyra kilometer söder om centrala Västervik. Korpaholmarna är förbundna med varandra med gångbroar så att man smidigt kan ta sig från ö till ö.

Kvädö

Naturreservatet Kvädöfjärden bildades år 2007 och består delvis av de tidigare naturreservaten Kvädö och Licknevarpefjärden. Även Svinö och några öar och skär öster ut ingår i naturreservatet.

tjustsskärgårdKvädöfjärdens naturreservat innehåller både land och vatten, och här bland annat många fåglar – både flyttfåglar och bofasta fåglar som stannar här året runt. Vissa av öarna i reservatet har tillträdesförbud delar av året för att skydda fåglarna. Dessa öar är tydligt markerade med skyltar som anger när tillträdesförbud gäller.

Kvädöfjärdens naturreservat innehåller många olika naturtyper, både över och under vattenytan. På land finns allt från urskogsartad barrskog och grönskande eklandskap till områden som brukats av människan under långa tider och där betande boskap har satt sin prägel på omgivningarna. I de grunda vattnen nära öarna leker många fiskarter. Muddring, trålfiske och fiskodling är förbjudet i hela reservatet och i Licknevarpefjärden är även fritidsfiske förbjudet, liksom att köra motorbåt.

Kvädön har en höga och klippig kust, med mjukt rundande klipphällar som passar bra för sol och bad.

Sladö & Äskeskär

Sladö & Äskeskär är ett naturreservat naturreservat på drygt 2 000 hektar. Naturreservat omfattar inte bara de förhållandevis stora öarna Sladö och Äskeskär utan sträcker sig också över ett antal mindre öar och vattnet mellan dem.

Sommartid brukar det gå turbåtar till naturreservatet från Västervik. Om man vill tälta i naturreservatet måste man först skaffa tillstånd från reservatets tillsyningsman (Karl-Erik Karlsson, telefonnr 0490-910 92).

Sladö & Äskeskär är särskilt populärt bland fågelskådare. Exempel på fåglar som man kan få se på Sladö & Äskeskär är drillsnäppa, tornfalk, silvertärna, fisktärna, tofsvipa, rödbena och större strandpipare. På de yttre skären lever flera olika trutarter.

Sladö har både tallskog och öppen slåtteräng med hamlade lindar och askar (som är en viktig biotop för många insekter). I den norra delen av Sladö finns ekhagar och friskängar, och norr om byn ligger havsstrandängar. Betande får och kor är viktiga för att bevara kulturlandskapet på Sladö. På Sladö finns tre kummel som förmodligen har uppförts som sjömärken.

Äskeskär har klapperstensfält på sin nordvästra sida och där växer det bland annat backnejlika och femfingerört. Kring byn finns fortfarande de gamla ängarna kvar med spåtistel, gullhavre och andra typiska ängsblommor.

Vandringsleden

På Sladö finns en vandringsled som startar vid Sundet. Den fortsätter sedan genom ängslandskapet och över ett område med vackra klippformationer på ostsidan, går runt udden och passerar förbi Vinterbryggan och Källarbacken. När du har kommit förbi byn är du på väg tillbaka till Sundet igen.

Spårö

Spårö, som ligger cirka 5 sjömil söder om Västerviks centrum, är mest berömt för sjömärket Spårö båk som är ett populärt utflyktsmål. Spårö båk är en 25 meter hög båk som stöds av två meter tjocka murar i botten. Den är placerad på det 34 meter höga Spåröberget.

Spårö båk byggdes av ryska krigsfångar 1776 – 1777. Takets östra sida förseddes med luckor så att man nattetid (och dagtid om det var dålig sikt) kunde sticka ut järnkorgar fyllda av brinnande tjärved.

Evert Taub fastslog att Spårö båk är östkustens vackraste sjömärke.

Stora Askö

Stora AsköI östra delen av Grytfjärden ligger Stora Askö. Här finns en fiskehamn som fungerar som gästhamn under sommaren. Öns enda by heter Flatvarp, och under den varma delen av året kan man åka på skärgårdstur från Flatvarp med Loftahammars Turistförening. Båten M/F Garpen av Flatvarp tar dig genom skärgården och angör vid den gamla lotsstationen på Städsholmen. Efter guidning på Städsholmen går färden vidare till Laxboa på Stora Grindö där man bjuds på lunch bestående av lax som odlats och rökts där.

Lysingsbadets campingplats

En populär bas för turister som vill utforska Tjust skärgård och Tjusts kust är Lysingsbadets campingplats, som har över 600 bokningsbara campingtomter och ungefär 300 campingtomter där drop-in gäller. Detta gör Lysingsbadets campingplats till en av de största i Norden.

Lysingsbadets campingplats ligger cirka 3 km söder som centrala Västervik. Här finns en äventyrsgolfbana med asiatisk trädgård, ett stort poolområde med rutschbanor, en sportfiskecamp, ett luftkuddeland och en höghöjdsbana som avslutas med ett 200 meter lång linbana.

Campingplatsen har butik och två restauranger, inklusive Restaurang Skärgårdsvillan som inriktar sig på lokalproducerad skärgårdsmat.