Växjö

växjö

Växjö ligger i södra Småland och fick stadsrättigheter år 1342, men här fanns en betydande bebyggelse redan på 1000-talet. Växjö har sina rötter i den marknadsplats som växte fram vid Helgasjön där vägarna strålade samman. Under vintrarna frös sjön så att det blev ännu enklare för bönderna att ta sig dit med sina produkter, och Sigfridsmarknaden (Seffresmäss) var mycket viktig för ekonomin i området. År 1170 blev Växjö biskopssäte och började locka till sig stora skaror pilgrimer.

Att ta sig till Växjö

  • Växjö ligger där riksvägarna 23, 25, 27, 29, 30 och 37 möts.
  • Länstrafiken Kronobergs nät för länsbussar har Växjö resecentrum som nav, vilket gör det lätt att ta sig till Växjö från andra delar av länet.
  • Det finns gott om privata bussföretag som har långfärdsbussar som går till och från Växjö, bland annat Nobia, Svenska Buss och Swedbus.
  • Växjö har en järnvägsstation som bland annat trafikeras av Kust till Kust-banan och Krösatågen.
  • Närmsta flygplats är VXO Småland Airport som ligger 5 km nordväst om staden Växjö.

Utvandrarnas Hus

utvandrarnas husUtvandrarnas Hus innehåller material som rör svenskar som utvandrat till USA, Australien, Nya Zeeland, Sydamerika och en del andra områden under de stora emigrationsvågorna. Utvandrarnas Hus ligger i Museiparken i Växjö, i en byggnad ritad av arkitekten Bent Jörgen Jörgensen.

Utvandrarnas Hus öppnade år 1968 och byggdes ut 1984. Här finns bland annat Svenska Emigrantinstitutet, med ett stort arkiv innehållandes både original och kopior av bland annat dagböcker, fotografier och brev. Husförhörsböcker och andra kyrkoböcker finns bevarade på mikrofilm och är en guldgruva för släktforskare.

Den permanenta utställningen i Utvandrarnas Hus utställningshall heter ”Drömmen om Amerika” och skildrar Amerikautvandringen under perioden 1840 – 1930. Den berör både situationen i Sverige på den här tiden, överfarten till Amerika och upprättandet av ett nytt liv där. Utställningshallen brukar också förutom Drömmen om Amerika ha tillfälliga utställningar med olika teman.

Utvandrarnas Hus har ett särskilt Mobergrum som inriktar sig på Vilhelm Mobergs utvandrarepos och hur böckerna kom till. I utställningshallen i Utvandrarnas Hus står statyn Oskar och Kristina av skulptören Axel Olsson, samt en modell av fartyget Charlotta som beskrivs i den första boken om Oskar och Kristina av Vilhelm Moberg.

Framför Utvandrarnas Hus finns en damm och i denna damm står ett utvandrarmonument skapat av Carl Milles.

Minnesotadagen

Den andra söndagen varje år firas Minnesotadagen i Museiparken. En av punkterna på programmet är att fira årets svenskamerikan, som får sitt namn ingraverat på en minnestavla. Exempel på personer som utsetts till årets svenskamerikan är nobelpristagaren Glenn Theodore Seaborg och månfararen Edwin ”Buzz” Aldrin.

Psykiatrihistoriska museet

Psykiatrihistoriska museetPsykiatrihistoriska museet ligger på Sigfridsområdet i Växjö och belyser den svenska mentalvårdens historia från medeltiden och framåt. Museet är endast öppet på onsdagar klockan 9:00 – 16:00. (Lunchstängt klockan 12:00 – 13:00)

Psykiatrihistoriska museet har cirka 3 000 föremål, inklusive vårdredskap, teknisk utrustning, kläder, fotografier, konstverk och facklitteratur. Grunden till museet är en samling som en hantverkare vid sjukhuset samlade på sig under 30 års tid.

Utställningarna visar mentalvårdens utveckling i samklang med sociala, fackliga, vårdideologiska och byggnadstekniska förändringar i samhället.

Kronobergs slottsruin

Kronobergs slottsruin ligger inte inne i centrala Växjö utan på en holme i Helgasjön, cirka fem kilometer norr om staden. Området är mycket naturskönt och ett populärt turistmål under den varma årstiden. Under sommaren kan man åka dit ombord på S/S Thor som ordnas dagsturer genom Helgasjöns slussar.

Slottets historia

År 1444 lät biskop Lars Michelson påbörja uppförandet av ett stenhus på holmen. Huset förstördes av danskarna under kriget 1469 men byggdes upp igen några år senare när det hade slutits fred mellan Sverige och Danmark.

Som en del av reformationen på 1500-talet hamnade stenhuset i kronans ägo, men erövrades år 1542 av upprorsledaren Nils Dacke som motsatte sig reformationen. Efter att Dackes uppror kvästs av kungamakten befästes holmen av Gustav Vasa som gjorde om det till en militär maktbas för kronan.

År 1570 förstördes huset åter igen av danskarna, varpå det återuppbyggdes av svenskarna för att sedan återigen erövras av danskarna år 1612 och bli förstört ännu en gång. Några år senare påbörjades ännu en återuppbyggnad och sedan hölls huset i gott skick till slutet av 1600-talet.

Teleborgs naturreservat

Teleborgs naturreservatTeleborgs naturreservat omfattar 83 hektar och ligger i den östra biten av stadsdelen Teleborg i Växjö. Det avgränsas i väster och norr av bebyggelse och i öster av sjön Trummen. Våtmarken nere vid Trummen är ett fågelskyddsområde med fågeltorn. Under häckningssäsongen kan man här se bland annat trana, storspov och brun kärrhök.

Teleborgs naturreservat innehåller flera olika naturtyper, inklusive barrskog, våtmark och betesmark med lövträd. Betesmarkerna ligger där det brukade vara slåtterängar förr i tiden, och här växer bland annat slåttergubbe, ängsvädd och jungfrulin, samt stora träd i form av ek, hassel och vildapel.

I södra delen av Teleborgs naturreservat ligger Knutsgård, en gård med anor från medeltiden. Gården låg dock inte exakt här på den tiden, utan flyttades till sin nuvarande plats i samband med laga skiftet på 1800-talet.

Teleborgs slott

Teleborgs slott byggdes i slutet av 1800-talet och ligger intill sjön Tummen, inte långt från Växjö universitetet (Linnéuniversitetet). Nu för tiden används slottet som hotell och restaurang, och det är också vanligt med konferenser och fester här. Restaurangen är öppen för både lunch och middag.

Den nuvarande slottsbyggnaden ritades av arkitektbyrån Lindvall & Boklund i Malmö och har inspirerats av betydligt äldre riddarborgar i Rhendalen. Slottets mittendel är tre våningar högt, och ansluter till flera torn som är högre än så. Hela slottet är byggt av tegel med fasad av röd och grå granit.

Det går att boka slottsguidning i samband med fika, lunch eller middag. Då får man vandra runt i slottet och lyssna på den spännande historien om Greve Fredrik Bonde och Friherinnan Anna Koskulls första tid på slottet, och vad som hänt på slottet sedan dess. Bokningar görs på telefon 0470-34 89 80. På höstlovet brukar särskilda guidningar och sagostunder ordnas för skollediga barn.

Invid Teleborgs slott finns en slottspark som anlades av Christer Bonde i början av 1930-talet. Här växer bland annat bok, rododendron och azaleor. Parken brukar användas för grillfester och boule.